Kateqoriya: Hekayələr

 

Şərq – Qərb əsəb tarixi (unudulası yazı)

Azərbaycanda ölümün imkanları hədsiz çoxalmışdır. Bir zaman tarixi-ümumbəşəritəqlidlə mən onu skelet şəklində, əlində də dəryaz təsəvvür edərdim. Sən demə,ölüm sonradan xeyli kökəlmiş və göyç

Satiraya Rafiq Tağı baxışı

Satira ədəbiyyatı bu gün çoxlarımızın sevimlisidir. Tənqid edilməyi millət olaraqsevməsək də, satira bizim üçün çox vacibdir. Bu mövzuya dair yazmaq ciddiədəbiyyatşünaslıq təcrübəsi tələb edir. Məhz

“Rafiq Tağı ilə dərdləşmə”

Adətən bu stildə yazıların sərlövhəsi belə olur «filankəsə açıq məktub». Yəni hərəqafasının və qanacağının çərçivəsində ürəyini soyutmaq üçün kiminsə qabırğasınao ki var döşəyir. Cü

"Qoy bir dəfə də məni çəksinlər.." fotojurnalist Elxan Kərimov haqqında elegiya

Neyləməli. Təəssüf. Bir vaxtlar, hələ sağlığımda, o mənim şəklimi çəkərdi,yoxluğunda indi mən onun surətini cızıram. Elxan Kərimov bu dünyada məniüstələdi. T.Rafiqə deyən gərək: sağlığında ona xoş söz yazsaydın, xəncərinin

Qara azadlıq etüdləri

İnsan azadlıqda bir cür, köləlikdəsə başqa cür problemlərlə üzləşir. Yəni beləgötürsək, problem həmişə var. Qardaşlar, çətini ölənəcəndir! Azadlıqdan da,köləlikdən də yalnız ölüb can qurtarmaq

Pyotr Çaadayev ruhunda yazı (tryuizmlərlə)

Yaxşı pisdən yaxşıdır, pis yaxşıdan  - pis. Heyvanat insanatdan çoxdur. İnsanda sözçox, əməl azdır. Qardaşlar, tryuizmlərin yeri gəlib, bir də gəlməyəcək, qoytəzələrini də deyim: rus çeçendən çoxdur, &cced

"ÖLÜ ƏDƏBİYYATIN ƏLAMƏTLƏRİ"

Tehran Əlişanoğluna. Hər hansı müharibə, ya çaxnaşmalar lakmus kağızı kimi klassik və çağdaşədəbiyyatımızdakı nekroloji effekti dərhal üzə çıxarır. Humanizmin iflasıepoxasında yaşayırıq. Humanitar çabaların effek

“Mübarizə ruhundan uzaq yazı” Konspekt

Milad ölçülərində II minilliyi, yaxud XX yüzili başa vururuqsa da, elə yenə ibtidaiişlərlə məşğuluq – mübarizələrlə. Mübarizə həmişə nifrət təzahürü olub vəneandertallara da xas idi. Sevgilərimiz uzaq b

Mirzə Ələkbər Sabir haqqında gecikmiş sözlər Rafiq Tağı - Sabirə müharibə elan etdi

Klassiklərdən müasirlərimizəcən, Sabirdən üzü bəri - milləti təhqir edənlərləyoxam.Özü də millət onu təhqir edənləri səhvən klassik hesab edir və ictimai həyatdayerdombalanı kimi çıxıb sancıcı nəzm quraşdıra bilənlərə

Mirzə Cəlillə ayrılıq məqamı

Bütün ədəbi məktəblər millətin çərçivəsini daraldır. Ədəbi məktəblərə heyranlıqtərbiyəsinin axırı yoxdur. Cəlil Məmmədquluzadə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının satirik ruhundagünahkardır. Satira "usta"larımız pişik qu

Millətin qaçqına çevrilməsi halı

Millətin qaçqına çevrilməsi halını, nəhayət, mən də gördüm. Gec gördüm – gücgördüm. Yəni mən indi arxayınca deyə bilərəm: bu cür şeyi az görmüşəm – nazgörmüşəm. Tar

Millətimiz. Əxlaqımız

Axırı Şərqlə bitən yazı. Biz bir millət olaraq harmonik yaşamağı bacarmırıq. Bizdə olsa-olsa diktaturalarharmoniya görüntüsü yaradır. İmkan düşən kimi xaos yolunu bərk tuturuq.Həmişə instinktlərimizin diktəsinə gedirik. D&uum

Mədəniyyət və müharibə

Azərbaycanda müharibələr lokal faciələr kimi yadda qalır. Hətta bizim üçün “elnəngələn dərd toy-bayramdır”. Ən şən insanlarımız qaçqın və köçkünlərdir. Düşmənivecimizə də almır, onun g&ou

Kütləvi səhnələr adamı

Bəlkə artıq gecdisə də, Vaqif Yusifli haqqında “bir kaç kəlmə” söyləmək istərdim.Allah canımı salamat eləsin, ancaq onun “həyat və yaradıcılığ”ı necə yaşamamaqvə necə yazmamaq baxımından ibrətamizdir. Ətağa cəddi,

Kütlə, Mədəniyyət

Köstəbək yuvasından çıxıb işığı kəşf edən kimi, mən də bu yaxınlarda bir mitinqəçıxıb kəşf eləmişəm ki, hər hansı partiyaya sərək adam ağıllıdan daha vacibdir.Necə deyərlər, ağıllı fikirləşincə, dəli vurub çayı keçir.

İlk Əvvəlki 1 2 3 4 5 6 11 12 13 Son