Kateqoriya: ŞEİRLƏR

 

KEÇ­­DİM KLAS­­SİK­­LƏR TƏ­­RƏ­­Fİ­­NƏ

Skrip­­ka al­­dım özü­­mə - onu ça­­la bil­­mə­­səm, bu cür uca­­la bil­­mə­­səm də. Keç­­dim klas­­sik­­lər tə­­rə&s

ŞƏRQ­Lİ­­YƏ OX­­ŞA­­MAQ

Daş şə­­hər­­lər­­də özü­­mü düz­­bu­­caq­­lı şer­lə­­rim­­lə şərq­li­­yə ox­­şa­­dı­­ram. Ürə­­yi­&s

AN­­TİX­­RİST CƏL­­LAD­­LAR

"Ne ubiy!" tər­­bi­­yə­­si gör­­mə­­yib an­­tix­­rist cəl­­lad­­lar. Ço­­xu da üç­lə oxu­­yub mək­­tə­­bi. An­­

AV­­QUST VƏ ƏLİ KƏ­­RİM­­Lİ

An­­ti­­yay po­­li­­tik Əli Kə­­rim­­li av­­qust­da, bür­­kü­­lü bir yol­­la gə­­lə­­cə­­yə ge­­dir pa­­yi-pi&s

MON­­QOL AT­­LA­­RI

Dörd­na­­la ça­­pa­­raq - bir vaxt Asi­­ya­­dan Av­­ro­­pa­­ya si­­vi­­li­­za­­si­­ya da­­şı­­yan mon­­qol

MAR­­Tİ­­RO­­LO­­Jİ BLOK­­NOT­­LAR

Gör ha­­çan­­dı ar­­tıq ta­­pan­­ça­­ya ox­­şar mar­­ti­­ro­­lo­­ji blok­­not­­lar­­la gə­­zi­­rəm d&uu

PSİ­­Xİ­­AT­­RİK KLİ­­Nİ­­KA­­DA FOR­­TE­­Pİ­­A­­NO OTA­­ĞI

Xəs­­tə Məs­­tə­­li­­yev adı­­na şal­­var de­­yi­­lən tru­­sik­­də tə­­lə­­sik, an­­caq həm də klas­­sik stil­­də əsər­­lə

TOĞ­­RUL­­NƏ­­Rİ­­MAN­­BƏ­­YOV RƏS­­SAM­­LAR

Fa­­tal qəm­­lər ye­­mə­­di, Qa­­ra­­bağ­­dan ba­­tal rəsm­lər çək­­mə­­di toğ­­rul­­nə­­ri­­man­­bə­­yov rəs&s

Sİ­­ZİF­­LƏR ÖL­­KƏ­­Sİ

Əmə­­yi boş si­­zif­­lər öl­­kə­­sin­­də tox­­lar ac­­lıq qor­­xu­­su için­­də, ac­­lar - tox­­luq ar­­zu­­lu. Qəh­

QO­­CA ÇA­­ĞIN UŞA­­ĞI

Qo­­ca ça­­ğın uşa­­ğı uzaq ba­­şı "ağ saq­­qal­­lı" de­­yər ha­­mı­­nın "ağ­­saq­­qal" ça­­ğır­­dı­­ğı ata­­sı­

KƏND DƏFN­LƏ­­Rİ TƏC­­RÜ­­BƏ­­Lİ ADAM

Kənd dəfn­lə­­ri təc­­rü­­bə­­li adam də­­fi­­nə ki­­mi tap­­mış­­dı Vla­­di­­mir Vı­­sots­ki­­nin Mosk­va­­da tə­&sh

HƏ­­RƏ­­KƏT­­SİZ HEY­­KƏL­­LƏR

Mə­­ni pes­­si­­mist edər qəl­­bi­­mə-his­­si­­mə iy­­nə ki­­mi san­­cı­­lan hə­­rə­­kət­­siz hey­­kəl­­lər. Uca­­

SEV­­­Gİ FA­­­Cİ­­­Ə­­­LƏ­­­Rİ

Sü­­­jet­­­li, me­­­lod­­­ram ox­­­şar­­­lı sev­­­gi fa­­­ci­­­ə­­­lə­­­ri ən hə­­­yə­­­c

XA­­­Tİ­­­RƏM­­­DƏ UÇAN QAR­­­TAL BƏN­­­ZƏR­­­Lİ ÖLÜM

Hə­­­lə uşaq­­­lıq­­­da üs­­­tü­­­mə şı­­­ğı­­­yan qar­­­tal bən­­­zər­­­li ölüm mə­­­ni öl&s

SO­­­NUN­­­CU XƏS­­­TƏ Tİ­­­RAN

Xəs­­­tə­­­lə­­­nib ölü ti­­­ran­­­la­­­rın yo­­­lu­­­nu ge­­­dər di­­­ri ti­­­ran. Su­­­rə­

İlk Əvvəlki 1 2 3 Son