PSİ­­Xİ­­AT­­RİK KLİ­­Nİ­­KA­­DA FOR­­TE­­Pİ­­A­­NO OTA­­ĞI

Tarix: 13-04-2021 22:23
Baxış sayı: 597

Xəs­­tə Məs­­tə­­li­­yev

adı­­na şal­­var de­­yi­­lən tru­­sik­­də

tə­­lə­­sik,

an­­caq həm də klas­­sik

stil­­də

əsər­­lər bəs­­tə­­lər

psi­­xi­­at­­rik kli­­ni­­ka­­nın

for­­te­­pi­­a­­no ota­­ğın­­da.

Bu ota­­ğın

pən­­cə­­rə­­lə­­ri pi­­o­­na­­lı,

di­­rekt­ri­­sa­­sı

Fə­­ri­­də Oca­­ğo­­va -

sa­­çı şin­­yon­­lu,

"şam­­pin­­yo­­na"lı.

Pre­­lüd­­lə­­ri

bir-bir

özü­­nə it­­haf

olun­­muş sa­­nır.

Əbə­­diy­­yət onun

iş sa­­at­­la­­rın­­dan ası­­lı...

Şən­­bə-ba­­za­­rı,

do­­da­­ğın­­dan

efi­­rə da­­ğı­­da-da­­ğı­­da,

qəm­­li not­­la­­rı

xəs­­tə Məs­­tə­­li­­yev

po­­ta hərf­lər­­lə

pri­­mi­­tiv

mu­­si­­qi blok­­no­­tu­­na

kö­­çü­­rər ba­­zar er­­tə­­si:

do-re-mi-fa.

Bəl­kə bir gün

bu tru­­sik­­li da­­hi­­nin

adı­­nı da­­şı­­ya­­caq

psi­­xi­­at­­rik kli­­ni­­ka.

On­­da

yağ­­lı bo­­ya­­da

iş­­lən­­miş rəs­­mi

baş di­­va­­rı bə­­zə­­yər

yə­­qin ki.

Hey­­ran qo­­yar ha­­mı­­nı

tru­­si­­ki­­nin

rəs­­mdə­­ki par­­laq rən­­gi.

 

28.IX.1998

 

Digər xəbərlər

Həmid Herisçinin sayğısızlığı

Məlahət Yusifqızı : "Adam öldürməzlər,adam!"

"ELƏ YAZIÇILAR VAR Kİ, ZİYALI YOX, "PADŞAH ZURNAÇILARI"DIR"

Rafiq Tağı - Sabirə müharibə elan etdi

“İki Tağıyev İlqar” Kədərli və adsız yazı

Şərhlər