Kateqoriya: ESSELƏR

 

İran və qloballaşma qaçılmazlığı

İslamı dünyada ifşa edən, həyat tərzini dini-fantastik süjetlərlə quran, elmin az qala ancaq Quran təfsirlərindən ibarət olduğu İran adlı bir dövlət artıq bəşəriyyət üçün dözülməz olmuşdur. Bu dövlət m&u

Düzbucaqlı “QİRYƏT” yazısı

Düzbucaqlı “QİRYƏT” yazısı   Biz qeyrətə ədalı-ədalı "qiryət" deyənik və mən onu itiləşmiş tinləri xəncərə bənzər fantastik düzbucaqlıya oxşadıram. Qardaşlar, "qiryət"i hara atsan, orda kiminsə qarnına batasıdır. "Qan davas

Simvollarımız. Dərdlərimiz

           Azərbaycan xalqı simvollarını ölüm-zülüm tapır. Simvol axtarışı məcburi akt olmaqla, onun ən ilhamsız işidir. Üstəlik, simvollara tapınma – bu ibtidai etiqad forma

Sülh mentalitetli xalq

           Azərbaycan türkü sülhə dair xalqlardandır, ancaq müharibələr girdabına atılıb. Müharibənin sonu hələ görünməsə də, biz sanki onu qurtarmışıq. Atəşkəs rejimləri

Sürreallıqlarımız

Qardaşlar, Azərbaycan cəmiyyəti xəstəliyə gülmək səviyyəsinəcən cılızlaşıb. Hi-hi, ha-ha – üz boyda gülüşlər Gülhanəyə səmtlənib. Ancaq ölüm Azərbaycan prezidentini əbədi qalib elan edəcək. Həri, Azərbaycanda

ALMANLAR HAQQINDA HƏQİQƏTLƏR. Alman (faşist) xalqının psixoloji portreti

ALMANLAR HAQQINDA HƏQİQƏTLƏR Alman (faşist xalqının psixoloji portreti)   Bəşəriyyət almanlara münasibətdə böyük etik çərçivələr gözləmədə. Amma nahaq. Bir vaxt faşizmi milli firavanlıq vasitəsinə çevirmi

Azərbaycanda hüquq

  (Nəğmə)     Gəlsənə, Azərbaycanda bir qədər hüquqdan danışaq, hərçənd bu barədə söhbət mənə həmişə predmetsiz görünüb. İndiyəcən mən hüququ yox, Azərbaycanda məhz hüquqsuzluğu insanın həyat t

Siyasətdə əxlaq

  Siyasətdə əxlaq getdikcə qaçılmaz görünür. Hərçənd siyasət əxlaqı çətin mənimsəyə. Siyasət əxlaqı yalnız kütlə istifadəsi üçün yararlı bilir. Əxlaq kütlə malıdır. Həqiqətdə də, k&u

Sivilizasiya və Azərbaycan

  Azərbaycan daim patriarxal ölkə olub. Mədəniyyəti də patriarxallığa rəğmən təşəkkül tapıb. Lakin sivilizasiya ona şeytan nəfəsi kimi dəydi. Sivilizasiya Azərbaycana əsasən müharibələrlə gətirilib. İslamı ərəblər qılınc ucunda gə

Azərbaycan türklərində esxatoloji duyum

  Zaman kəşf ediləndə, ondan yararlanası olduq. Başqalarının bu tapıntısı elə xoşumuza gəlib, indinin özünəcən bədii ədəbiyyatda onunla əylənirik. Onun sayəsində keçmişlə gələcəyi ayırd etmişik. Gələcək əslində esxatoloji məfhum

Köhnəlmiş mədəniyyətlər səmtində düşüncələrim

  Müharibələr mədəniyyətlərin fövqündə baş verir. Belə getsə, bəşər mədəniyyətdən üz döndərəcək. Bir yönümdə nə qədər tədris olunarsa da, mədəniyyət öz nümunələri ilə çeşidli yönümlər

Müharibə

  /Qarışıq fikirlər/     Mən yaşayışımı müharibələrdən kənarda qurmuşam. İnan, ya heç inanma, "sanuzel"siz yerdə bağrım çatlar. Aftafa həyatımın bəzəyidir; həm də məni islam dünyasına qatan yeganə şey odur. Əlbə

Azərbaycan türklərində esxatoloji duyum

Müsavat   Zaman kəşf ediləndə, ondan yararlanası olduq. Başqalarının bu tapıntısı elə xoşumuza gəlib, indinin özünəcən bədii ədəbiyyatda onunla əylənirik. Onun sayəsində keçmişlə gələcəyi ayırd etmişik. Gələcək əslində esca

Şərq-Qərb sivilizasiya-terror qanunu

  (III Dünya müharibəsi etdüləri)     Dinc durduğun yerdə orda-burda qopan partapartlara terror deyilir. Bəzən mən onları vətəndaş müharibəsi prelüdləri adlandırıram. Terror partapartları ani şəfəqlərlə mü

XX yüzildə qərbə son baxış konturları

  Bəşər tərəqqisinin son iki min illik tarixində avanqard mövqe Qərbə məxsus olub. Hərçənd "bataqlıq gülü" Renessans Qərbin tutduğu pozisiyanın sən demə heç də avanqard olmadığını sübut etdi. Əksinə, zamanın rən

İlk Əvvəlki 1 2 3 4 5 6 7 8 Son