Kateqoriya: ESSELƏR

 

Azərbaycanda hüquq

  (Nəğmə)     Gəlsənə, Azərbaycanda bir qədər hüquqdan danışaq, hərçənd bu barədə söhbət mənə həmişə predmetsiz görünüb. İndiyəcən mən hüququ yox, Azərbaycanda məhz hüquqsuzluğu insanın həyat t

Siyasətdə əxlaq

  Siyasətdə əxlaq getdikcə qaçılmaz görünür. Hərçənd siyasət əxlaqı çətin mənimsəyə. Siyasət əxlaqı yalnız kütlə istifadəsi üçün yararlı bilir. Əxlaq kütlə malıdır. Həqiqətdə də, k&u

Sivilizasiya və Azərbaycan

  Azərbaycan daim patriarxal ölkə olub. Mədəniyyəti də patriarxallığa rəğmən təşəkkül tapıb. Lakin sivilizasiya ona şeytan nəfəsi kimi dəydi. Sivilizasiya Azərbaycana əsasən müharibələrlə gətirilib. İslamı ərəblər qılınc ucunda gə

Azərbaycan türklərində esxatoloji duyum

  Zaman kəşf ediləndə, ondan yararlanası olduq. Başqalarının bu tapıntısı elə xoşumuza gəlib, indinin özünəcən bədii ədəbiyyatda onunla əylənirik. Onun sayəsində keçmişlə gələcəyi ayırd etmişik. Gələcək əslində esxatoloji məfhum

Köhnəlmiş mədəniyyətlər səmtində düşüncələrim

  Müharibələr mədəniyyətlərin fövqündə baş verir. Belə getsə, bəşər mədəniyyətdən üz döndərəcək. Bir yönümdə nə qədər tədris olunarsa da, mədəniyyət öz nümunələri ilə çeşidli yönümlər

Müharibə

  /Qarışıq fikirlər/     Mən yaşayışımı müharibələrdən kənarda qurmuşam. İnan, ya heç inanma, "sanuzel"siz yerdə bağrım çatlar. Aftafa həyatımın bəzəyidir; həm də məni islam dünyasına qatan yeganə şey odur. Əlbə

Azərbaycan türklərində esxatoloji duyum

Müsavat   Zaman kəşf ediləndə, ondan yararlanası olduq. Başqalarının bu tapıntısı elə xoşumuza gəlib, indinin özünəcən bədii ədəbiyyatda onunla əylənirik. Onun sayəsində keçmişlə gələcəyi ayırd etmişik. Gələcək əslində esca

Şərq-Qərb sivilizasiya-terror qanunu

  (III Dünya müharibəsi etdüləri)     Dinc durduğun yerdə orda-burda qopan partapartlara terror deyilir. Bəzən mən onları vətəndaş müharibəsi prelüdləri adlandırıram. Terror partapartları ani şəfəqlərlə mü

XX yüzildə qərbə son baxış konturları

  Bəşər tərəqqisinin son iki min illik tarixində avanqard mövqe Qərbə məxsus olub. Hərçənd "bataqlıq gülü" Renessans Qərbin tutduğu pozisiyanın sən demə heç də avanqard olmadığını sübut etdi. Əksinə, zamanın rən

Qarışıq fikirlər – Müharibə

Azadlıq, 15-16/06/2000   Mən yaşayışımı müharibələrdən kənarda qurmuşam. İnan, ya heç inanma, "sanuzel"siz yerdə bağrım çatlar. Aftafa həyatımın bəzəyidir; həm də məni islam dünyasına qatan yeganə şey odur. Əlbəttə, bunla

Millətimiz. Əxlaqımız

  /Axırı Şərqlə bitən yazı/     Biz bir millət olaraq harmonik yaşamağı bacarmırıq. Bizdə olsa-olsa diktaturalar harmoniya görüntüsü yaradır. İmkan düşən kimi xaos yolunu bərk tuturuq. Həmişə instinktlərimizin

Kütlə, Mədəniyyət

  Köstəbək yuvasından çıxıb işığı kəşf edən kimi, mən də bu yaxınlarda bir mitinqə çıxıb kəşf eləmişəm ki, hər hansı partiyaya sərək adam ağıllıdan daha vacibdir. Necə deyərlər, ağıllı fikirləşincə, dəli vurub çayı ke&c

İntibah Həsrəti

Sevgilər və Siyasət   Qardaşlar, leyliləy-məcnunlar həmişə var. Real sevgilər irreal məhəbbət əfsanələrini kölgədə qoyur. Məhəbbət faciələri hətta XXI əsrdə də heyranlıq doğurur. Bəşər bu faciələrlə nə ədəbiyyata, nə də ordanıb hoppanıb əbə

Həyatın Dibində

(“Qədim kitab” hekayəmə təsadüfi şərhlərimlə)   İnsanlarımız əsəb tiklərinə mübtəla. Elə mən özüm bu yaxınlaracan hamıya qeyri-iradi göz vurardım. Soldan göz vurduğum sağımdakı və sağdan göz vurduğu

Həyat və Əxlaq

Traktat əvəzi   Qardaşlar, mən qədimlərdə “ömr etmiş” olsaydım, bəşəriyyətə dürlü traktatlar qoyub gedəcəkdim. Ancaq neynəməli, artıq qədimlər mənsiz nöqsanlıdır. Mən gecikib XX yüzildə dünyaya göz

İlk Əvvəlki 1 2 3 4 5 6 7 Son