Kateqoriya: ESSELƏR

 

Siyasət və Ədəbiyyat

Siyasət və Ədəbiyyat Bu yazı bəzi məqamlarına görə mübahisəli görünə bilər. Təbii, “Siyasət və Ədəbiyyat” polemika mövzusu kimi maraqlı, mübahisəli, təzadlı fikirlər doğurub, yəqin həmişə də doğuracaq. &

Kütləvi səhnələr adamı

Bəlkə artıq gecdisə də, Vaqif Yusifli haqqında “bir kaç kəlmə” söyləmək istərdim. Allah canımı salamat eləsin, ancaq onun “həyat və yaradıcılığ”ı necə yaşamamaq və necə yazmamaq baxımından ibrətamizdir. Ətağa cəddi

Klassiklərdən sonra, Pərvizdən əvvəldə

Pərvizdən söz demək, türklər demiş, zor bir iş... Zaman onun yaradıcılığına insafsızlıq edib, uzun sürə onu görmək istəməyib. Heyhat, onsuz zamanlarda zövq yox... Üstəlik, sən demə, zaman heç ədalətli də deyil; on

“İki Tağıyev İlqar” Kədərli və adsız yazı

Bu yaxınlarda mən tənhalığı öz gözlərimlə gördüm. İndiyəcən onu yalnız fərz edə bilərdim; ona bələdliyim qiyabi-nəzəri cəhətcə idi. Tənhalıq şairlərini də həmişə uydurmaçı-ədabaz saymışam. Amma indi belə çıxır, onlar

İki Tağıyev İlqar

“Tağıyev İlqar”ın biri bizim “təcili yardım”da işləyir. İki ildi. Feldşer gəlib. Kələkidəndi. Rəhmətlik Əbülfəz Elçibəy haqqında da şayiə bənzərli həqiqətlər, həqiqət oxşarlı şayiələr bilir. Çinədanı doludur

Xiffət “Hörmətli sentyabr”

Sentyabr mənə uşaqlığımın töhfəsidir, ancaq həm də hər il ilk gəncliyimdəki “hörmətli sentyabr” adlı kiçik yazımı yadıma salır. Həmişə yadıma düşən, özü də təkcə sentyabrda, yeganə yazım budur. Keçmi

ŞƏRQ-QƏRB AZADLIQ YAZISI. DON JUAN VƏ KAZANOVA ASPEKTİ

“MÜSAVAT”        N 187, 20-26 AVQUST 1998-Cİ İL        Qərbdə azadlıq köləlik imkanlar tükəndiyindən bərqərardır. Azadlıq köləlikdən sonrakı boşluqdur. Tarixən qər

İNTİBAH HƏSRƏTİ. AZADLIQ VƏ KÖLƏLİK

MÜXALİFƏT QƏZETİ      Adəm və Həvva azadlığı cənnətdən qovulanda dərk elədilər. Azadlığın ilk dequstatorları onlardır. Həm də bu qovulma çox sirlərin üstünü açdı: Cənnətin özündə azadlıq adlı

Komediya-satira dairəsi (yarıabsurd). Yüzildaşım Tehran Əlişanoğluna

(Yüzildaşım Tehran Əlişanoğluna)   Ölkəmin pat vəziyyətində mən özümə mat qalmışam: yaşadığım faciələr, yazdığım komediyalardır. Komediya məndə faciənin əlaməti kimi üzə çıxır. Məndə yüksək qah-qah dərin vah-

Keçmiş və gələcək nağılı. Korrida

Korrida      Keçmiş -  zaman ehtiyatı tükənmiş metafizik boşluqdur. Dialektika yalnız gələcəkdə güman oluna bilər. Keçmişdə həqiqətləri maksimum gizlətmə xüsusiyyəti var, ancaq gələcək, həqiqətlərin ke

Azərbaycan Türklərində Esxataloji Duyum

Müsavat      Zaman kəşf ediləndə ondan yararlanası olduq. Başqalarının bu tapıntısı elə xoşumuza gəlib, indinin özünəcən bədii ədəbiyyatda onunla əylənirik. Onun sayəsində keçmişlə gələcəyi ayırd etmişik. Gələcək

Homeostaz. Köhnəlmiş Mədəniyyətlər Səmtində Düşüncələrim

Tovuz- Bakı    Müharibələr mədəniyyətlərin fövqündə baş verir. Belə getsə bəşər mədəniyyətdən üz döndərəcək. Bir yönümdə nə qədər tədris olunarsa da, mədəniyyət öz nümunələri ilə çeşidli y

Demokratiya - Diktatura oyun növü

"Yeni Müsavat" N. 40                                     &nb

“Mübarizə ruhundan uzaq yazı” Konspekt

Milad ölçülərində II minilliyi, yaxud XX yüzili başa vururuqsa da, elə yenə ibtidai işlərlə məşğuluq – mübarizələrlə. Mübarizə həmişə nifrət təzahürü olub və neandertallara da xas idi. Sevgilərimiz uzaq

“Konformizm “ Konspekt

Bəşər fatal qüvvələr önündə, həmçinin daşlaşmış ənənələr içərisində həmişə konformistdir. Konformizm özünüqoruma instinktinin siyasi təzahürüdür. Hətta peyğəmbərlər də bəşəriyyətin konformist