Kateqoriya: ESSELƏR

 

Qarışıq fikirlər – Müharibə

Azadlıq, 15-16/06/2000   Mən yaşayışımı müharibələrdən kənarda qurmuşam. İnan, ya heç inanma, "sanuzel"siz yerdə bağrım çatlar. Aftafa həyatımın bəzəyidir; həm də məni islam dünyasına qatan yeganə şey odur. Əlbəttə, bunla

Millətimiz. Əxlaqımız

  /Axırı Şərqlə bitən yazı/     Biz bir millət olaraq harmonik yaşamağı bacarmırıq. Bizdə olsa-olsa diktaturalar harmoniya görüntüsü yaradır. İmkan düşən kimi xaos yolunu bərk tuturuq. Həmişə instinktlərimizin

Kütlə, Mədəniyyət

  Köstəbək yuvasından çıxıb işığı kəşf edən kimi, mən də bu yaxınlarda bir mitinqə çıxıb kəşf eləmişəm ki, hər hansı partiyaya sərək adam ağıllıdan daha vacibdir. Necə deyərlər, ağıllı fikirləşincə, dəli vurub çayı ke&c

İntibah Həsrəti

Sevgilər və Siyasət   Qardaşlar, leyliləy-məcnunlar həmişə var. Real sevgilər irreal məhəbbət əfsanələrini kölgədə qoyur. Məhəbbət faciələri hətta XXI əsrdə də heyranlıq doğurur. Bəşər bu faciələrlə nə ədəbiyyata, nə də ordanıb hoppanıb əbə

Həyatın Dibində

(“Qədim kitab” hekayəmə təsadüfi şərhlərimlə)   İnsanlarımız əsəb tiklərinə mübtəla. Elə mən özüm bu yaxınlaracan hamıya qeyri-iradi göz vurardım. Soldan göz vurduğum sağımdakı və sağdan göz vurduğu

Həyat və Əxlaq

Traktat əvəzi   Qardaşlar, mən qədimlərdə “ömr etmiş” olsaydım, bəşəriyyətə dürlü traktatlar qoyub gedəcəkdim. Ancaq neynəməli, artıq qədimlər mənsiz nöqsanlıdır. Mən gecikib XX yüzildə dünyaya göz

Siyasət və Ədəbiyyat

Siyasət və Ədəbiyyat Bu yazı bəzi məqamlarına görə mübahisəli görünə bilər. Təbii, “Siyasət və Ədəbiyyat” polemika mövzusu kimi maraqlı, mübahisəli, təzadlı fikirlər doğurub, yəqin həmişə də doğuracaq. &

Kütləvi səhnələr adamı

Bəlkə artıq gecdisə də, Vaqif Yusifli haqqında “bir kaç kəlmə” söyləmək istərdim. Allah canımı salamat eləsin, ancaq onun “həyat və yaradıcılığ”ı necə yaşamamaq və necə yazmamaq baxımından ibrətamizdir. Ətağa cəddi

Klassiklərdən sonra, Pərvizdən əvvəldə

Pərvizdən söz demək, türklər demiş, zor bir iş... Zaman onun yaradıcılığına insafsızlıq edib, uzun sürə onu görmək istəməyib. Heyhat, onsuz zamanlarda zövq yox... Üstəlik, sən demə, zaman heç ədalətli də deyil; on

“İki Tağıyev İlqar” Kədərli və adsız yazı

Bu yaxınlarda mən tənhalığı öz gözlərimlə gördüm. İndiyəcən onu yalnız fərz edə bilərdim; ona bələdliyim qiyabi-nəzəri cəhətcə idi. Tənhalıq şairlərini də həmişə uydurmaçı-ədabaz saymışam. Amma indi belə çıxır, onlar

İki Tağıyev İlqar

“Tağıyev İlqar”ın biri bizim “təcili yardım”da işləyir. İki ildi. Feldşer gəlib. Kələkidəndi. Rəhmətlik Əbülfəz Elçibəy haqqında da şayiə bənzərli həqiqətlər, həqiqət oxşarlı şayiələr bilir. Çinədanı doludur

Xiffət “Hörmətli sentyabr”

Sentyabr mənə uşaqlığımın töhfəsidir, ancaq həm də hər il ilk gəncliyimdəki “hörmətli sentyabr” adlı kiçik yazımı yadıma salır. Həmişə yadıma düşən, özü də təkcə sentyabrda, yeganə yazım budur. Keçmi

ŞƏRQ-QƏRB AZADLIQ YAZISI. DON JUAN VƏ KAZANOVA ASPEKTİ

“MÜSAVAT”        N 187, 20-26 AVQUST 1998-Cİ İL        Qərbdə azadlıq köləlik imkanlar tükəndiyindən bərqərardır. Azadlıq köləlikdən sonrakı boşluqdur. Tarixən qər

İNTİBAH HƏSRƏTİ. AZADLIQ VƏ KÖLƏLİK

MÜXALİFƏT QƏZETİ      Adəm və Həvva azadlığı cənnətdən qovulanda dərk elədilər. Azadlığın ilk dequstatorları onlardır. Həm də bu qovulma çox sirlərin üstünü açdı: Cənnətin özündə azadlıq adlı

Komediya-satira dairəsi (yarıabsurd). Yüzildaşım Tehran Əlişanoğluna

(Yüzildaşım Tehran Əlişanoğluna)   Ölkəmin pat vəziyyətində mən özümə mat qalmışam: yaşadığım faciələr, yazdığım komediyalardır. Komediya məndə faciənin əlaməti kimi üzə çıxır. Məndə yüksək qah-qah dərin vah-