Kateqoriya: ESSELƏR

 

Göy dastan (Ə.Elçibəy haqqında)

  Azərbaycanın taleyində müsbət nihilizm effekti Dini mübarizə etüdləri          Qardaşlar, gör haçandır sözümü hərlədib-fırladıb Əbülfəz Elçibəyin &uu

Əbülfəz Elçibəy / GÖY DASTAN

    Azərbaycanın taleyində müsbət nihilizm effekti Dinc mübarizə etüdləri            Dünyadakı vətəndaş və həm vətən müharibələri fonunda ixtira edilən hər hansı dinc siy

Heydər Əliyev / QIRMIZI DASTAN

  Azərbaycanın taleyində müsbət nihilizm effekti          Qırmızı emosiyalardan alınır və onun məsrəfi əsasən inqilablaradır. Hətta çürüyüb-cırılmışlarını da tapıb baxsanız, XX y

Mirzə Cəlillə ayrılıq məqamı

  Bütün ədəbi məktəblər millətin çərçivəsini daraldır. Ədəbi məktəblərə heyranlıq tərbiyəsinin axırı yoxdur.  Cəlil Məmmədquluzadə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının satirik ruhunda günahkardır. Satira "usta"larımı

Yazıçılar Birliyinin “Ədəbiyyat” (divar) qəzeti

         “Ədəbiyyat qəzeti” haqqında uzun tərəddüdlərdən sonra, ürək ağrısıyla yazıram. Nə edim, bəşəriyyətin tənqid azarına mən də mübtəlayam. Əlbəttə, gərək yazmayaydım. Ancaq heç kəs incim

İlk 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonrakı Son