Kateqoriya: ESSELƏR

 

Keçmiş və gələcək nağılı. Korrida

Korrida      Keçmiş -  zaman ehtiyatı tükənmiş metafizik boşluqdur. Dialektika yalnız gələcəkdə güman oluna bilər. Keçmişdə həqiqətləri maksimum gizlətmə xüsusiyyəti var, ancaq gələcək, həqiqətlərin ke

Azərbaycan Türklərində Esxataloji Duyum

Müsavat      Zaman kəşf ediləndə ondan yararlanası olduq. Başqalarının bu tapıntısı elə xoşumuza gəlib, indinin özünəcən bədii ədəbiyyatda onunla əylənirik. Onun sayəsində keçmişlə gələcəyi ayırd etmişik. Gələcək

Homeostaz. Köhnəlmiş Mədəniyyətlər Səmtində Düşüncələrim

Tovuz- Bakı    Müharibələr mədəniyyətlərin fövqündə baş verir. Belə getsə bəşər mədəniyyətdən üz döndərəcək. Bir yönümdə nə qədər tədris olunarsa da, mədəniyyət öz nümunələri ilə çeşidli y

Demokratiya - Diktatura oyun növü

"Yeni Müsavat" N. 40                                     &nb

“Mübarizə ruhundan uzaq yazı” Konspekt

Milad ölçülərində II minilliyi, yaxud XX yüzili başa vururuqsa da, elə yenə ibtidai işlərlə məşğuluq – mübarizələrlə. Mübarizə həmişə nifrət təzahürü olub və neandertallara da xas idi. Sevgilərimiz uzaq

“Konformizm “ Konspekt

Bəşər fatal qüvvələr önündə, həmçinin daşlaşmış ənənələr içərisində həmişə konformistdir. Konformizm özünüqoruma instinktinin siyasi təzahürüdür. Hətta peyğəmbərlər də bəşəriyyətin konformist

“Azərbaycan siyasətində aryerqardçı düşüncələr” Konspekt.

Azərbaycandakı boş söz boşluğu heç cür dolmaq istəmir. Bu boşluğu sinəsi boş sözlə dolu padşahlar da doldura bilməz. Qardaşlar, Qarabağ Azərbaycan siyasətində boş sözlərlə təzahür etdi. Ya da belə deyək: Qarabağın Azər

“Demokratiya-diktatura oyun növü” yazımdan qalan fikirlər və onlara əlavələr. Konspekt

Əvvəla, “əlavə” haqqında. Qardaşlar, “və” əlavələr əvvəlidir. Onu deməliyəm ki, bir şey bir şeyə əlavə olunanda məni həmişə gülmək tutur. Hərçənd maye üzərinə mayə əlavəsi zamanındakı şorultudan mən çox

“Siyasi üslubda təbiət söhbəti” Konspekt

Kosmos altında ən abırlı bəlkə də Azərbaycandır (guya). Hətta ulduz falları da burada qara taleləri ağ göstərir. Yeddirəng göy qurşaqları ilə naxışlı, tül pərdəyə oxşar narın yağışları buludlardan elə sallanır. Göydəki kişiyə razı

“XX yüzilin komedik portreti” Konspekt

Mənim kədərlərim pərakəndə, sevinclərim müntəzəmdir. Mən bu gün 28 May (Məmmədəmin) bayramındakı kimi süni sevinclər içərisindəyəm. XXI yüzil burnumun ucunda: xoşbəxt deyiləmsə də, bədbəxt də deyiləm. Ya bədbəxtəm, ancaq hə

Qara azadlıq etüdləri

İnsan azadlıqda bir cür, köləlikdəsə başqa cür problemlərlə üzləşir. Yəni belə götürsək, problem həmişə var. Qardaşlar, çətini ölənəcəndir! Azadlıqdan da, köləlikdən də yalnız ölüb can qurtarma

“Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında riya elementləri” İntibah həsrəti.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında baxış bucaqları küt, ondakı araşdırıcı istiqamətlər yanlış, klassiklərə münasibət riya tərkiblidir. Mühafizəkarlıqla hədsiz subyektivizm ondakı qəbahətlərin nəzərə çarpanıdır. Meyar –

Pyotr Çaadayev ruhunda yazı

Yaxşı pisdən yaxşıdır, pis yaxşıdan  - pis. Heyvanat insanatdan çoxdur. İnsanda söz çox, əməl azdır. Qardaşlar, tryuizmlərin yeri gəlib, bir də gəlməyəcək, qoy təzələrini də deyim: rus çeçendən çoxdur, &cc

“Həcv mövzuları” (Baba Vəziroğluna)

Azərbaycan uğrunda çeçen olmaq istərkən ağcaqanadlarla bəzəkli qaynar yay məni əkəyə göndərdi. Əkəliyimlə də ləngəm-yuxu məni Qarabağdan bərk çəkir. Tərifli-namlı Qarabağda maqnit xüsusiyyəti yoxmuş. Həm də əkə olubən a

Folklorun ölən çağı

Azərbaycanda xalq və ona həmqafiyə əxlaq ölməkdə, folklor yox olub yox olub getməkdədir. Qorxasan, gələcəkdə qanunları pozmağa da adam-madamımız qalmaya. Azərbaycan qanunların pozulması ilə canlıdır. Azərbaycan polis rolu oynayan padşahlarla mar