Kateqoriya: ESSELƏR

 

“Azərbaycan siyasətində aryerqardçı düşüncələr” Konspekt.

Azərbaycandakı boş söz boşluğu heç cür dolmaq istəmir. Bu boşluğu sinəsi boş sözlə dolu padşahlar da doldura bilməz. Qardaşlar, Qarabağ Azərbaycan siyasətində boş sözlərlə təzahür etdi. Ya da belə deyək: Qarabağın Azər

“Demokratiya-diktatura oyun növü” yazımdan qalan fikirlər və onlara əlavələr. Konspekt

Əvvəla, “əlavə” haqqında. Qardaşlar, “və” əlavələr əvvəlidir. Onu deməliyəm ki, bir şey bir şeyə əlavə olunanda məni həmişə gülmək tutur. Hərçənd maye üzərinə mayə əlavəsi zamanındakı şorultudan mən çox

“Siyasi üslubda təbiət söhbəti” Konspekt

Kosmos altında ən abırlı bəlkə də Azərbaycandır (guya). Hətta ulduz falları da burada qara taleləri ağ göstərir. Yeddirəng göy qurşaqları ilə naxışlı, tül pərdəyə oxşar narın yağışları buludlardan elə sallanır. Göydəki kişiyə razı

“XX yüzilin komedik portreti” Konspekt

Mənim kədərlərim pərakəndə, sevinclərim müntəzəmdir. Mən bu gün 28 May (Məmmədəmin) bayramındakı kimi süni sevinclər içərisindəyəm. XXI yüzil burnumun ucunda: xoşbəxt deyiləmsə də, bədbəxt də deyiləm. Ya bədbəxtəm, ancaq hə

Qara azadlıq etüdləri

İnsan azadlıqda bir cür, köləlikdəsə başqa cür problemlərlə üzləşir. Yəni belə götürsək, problem həmişə var. Qardaşlar, çətini ölənəcəndir! Azadlıqdan da, köləlikdən də yalnız ölüb can qurtarma

“Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında riya elementləri” İntibah həsrəti.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında baxış bucaqları küt, ondakı araşdırıcı istiqamətlər yanlış, klassiklərə münasibət riya tərkiblidir. Mühafizəkarlıqla hədsiz subyektivizm ondakı qəbahətlərin nəzərə çarpanıdır. Meyar –

Pyotr Çaadayev ruhunda yazı

Yaxşı pisdən yaxşıdır, pis yaxşıdan  - pis. Heyvanat insanatdan çoxdur. İnsanda söz çox, əməl azdır. Qardaşlar, tryuizmlərin yeri gəlib, bir də gəlməyəcək, qoy təzələrini də deyim: rus çeçendən çoxdur, &cc

“Həcv mövzuları” (Baba Vəziroğluna)

Azərbaycan uğrunda çeçen olmaq istərkən ağcaqanadlarla bəzəkli qaynar yay məni əkəyə göndərdi. Əkəliyimlə də ləngəm-yuxu məni Qarabağdan bərk çəkir. Tərifli-namlı Qarabağda maqnit xüsusiyyəti yoxmuş. Həm də əkə olubən a

Folklorun ölən çağı

Azərbaycanda xalq və ona həmqafiyə əxlaq ölməkdə, folklor yox olub yox olub getməkdədir. Qorxasan, gələcəkdə qanunları pozmağa da adam-madamımız qalmaya. Azərbaycan qanunların pozulması ilə canlıdır. Azərbaycan polis rolu oynayan padşahlarla mar

“Əbədiyyətə çıxışlar” Konspekt

Azərbaycanda uşaq vaxtı rəssam, böyüyüb arvad alanacansa şair olurlar, həri, arvadla poeziya sönür. Sən canın, fikir ver, adına müqəddəs deyilən ailə poeziya ölüsündən törənir. Hərçənd indi bir

Fotolarda ikinci plan adamı . Gəzərki klassik musiqi mövsümü

Dünya faciələri ortaya klassik musiqi dalğaları tulladı. Sağ olsun ölümləri – klassik musiqini ölməyə qoymadı. Qardaşlar, klassika faciələr durduqca duracaq. Faciələr və görünür, elə ona görə klassika da

Zamanın toy-yas qeydləri

Qardaşlar, XXI yüzil Azərbaycana pirotexniki hoqqalar və “kalaşnikov” səsləri daxil oldu. Amma ibtidai bir müharibə illüziyası içrə xeyli yaşadıq. İndi artıq təxminən mən də müharibə veteranıyam. Həri, xarici &l

Millətin qaçqına çevrilməsi halı

Millətin qaçqına çevrilməsi halını, nəhayət, mən də gördüm. Gec gördüm – güc gördüm. Yəni mən indi arxayınca deyə bilərəm: bu cür şeyi az görmüşəm – naz görmüşəm. T

Keçmiş və gələcək nağılı

Alatoran     Mən – Rafiq Tağı, məkanca yaxıngörən, zamanca uzaqgörənəm. Teleekrandan çılpaq göbəkləri yaxşı ayırd edə bilmirəmsə də, Vanqa kimi on əsr o yana, on əsr bu yana – həm uzaq keçmişi, həm d

Habil-Qabil əhvalatı

Mən kurreyi-ərzə qətlgah deyiləm. Qətl özlüyündə romantik həyulalı bir hadisədir. Düzdü, romantikanı qarlar kimi əsasən dağ başlarında görərsən, ancaq ətəklərdə də olmamış deyil. Romantika həm dağ, həm də dağ ətəklərində