Kateqoriya: ESSELƏR

 

Eklektik fikirlər

          Rafiq Tağı anadan olduğu və  öləcəyi illəri maraqsız bildiyi üçün demədi. Müxtəlif zamanlarda dünyaya hekayət yazmağa gələn həkimlərdəndir. Klassiklərdən çoxunun öldüyü yaşı keçib. Ruh şəklində dolaşan saysız nəsr kitablarından cəmi ikisi

Yazıçılar Birliyinin “Ədəbiyyat” (divar) qəzeti

         “Ədəbiyyat qəzeti” haqqında uzun tərəddüdlərdən sonra, ürək ağrısıyla yazıram. Nə edim, bəşəriyyətin tənqid azarına mən də mübtəlayam. Əlbəttə, gərək yazmayaydım. Ancaq heç kəs inciməsin, bunu düşmənçiliyə də yozmasın: mən Azərbaycan yazarın

İçi lirikalı polad

Əjdər Ol mənə, kənardan təəccüblü görünəcək tərzdə, yaxın insandır. Xarakterimiz yerlə göy qədər fərqli; yəqin elə bizi birləşdirən də vəhdətdə olan bu dialektoloji əksliklərdir. Təsadüfi coğrafilik-zad yox, onu mənə &ld

Qaçılmaz ön söz

  Ədəbiyyatşünaslıq mövzusunda yazdığım bu üç esseni müxtəlif vaxtlarda qəzetlərdə dərc etdirmişəm. İndilikdə şəxsi arxivim qarmaqarışıq olduğundan, həmin qəzet nüsxələrini tapa bilmədim. Onların kompüter &cc

Bəxtiyar Vahabzadəni mənim qədər nəhəng görən olmayıb

Xəyalımda Bəxtiyar Vahabzadənin yalanlardan həqiqət səmtinə qaçan bir rəsmi var. İlk gəncliyimdən onun həyatdakı hərəkətlərini daim bu qaçışla tutuşdurmuşam. Düzü, bəzən o, reallıqda xəyalımdakı obrazından geri qalırdı da. Lak

“Moskva dəftəri”

"Vaqif Cəbrayılzadənin istədiyi şerlərdənİnsanlarımız, hələ Rusiyanı demirəm, İsveçə-Norveçə, nə bilim, Kanadaya-Avstraliyaya qaçır. Axı, niyə bilmirlər ki, çatacaqları yalançı xoşbəxtliklərin sonu üç-be

Faciə: şərq-qərb konteksti

Faciə bəşəriyyətin səciyyəvi хüsusiyyətidir və оnun qeyri-kamilliyinə dəlalət еdir. Bəşər mükəmməl silahlar icad еtdikcə də bu nakamillik daha bariz üzə çıхır. Əlbəttə, fa­ciə rəmzli insan heç də ali məхluq sayıla bil

Bəşəriyyətin islam haqqında dediklərinə əlavələr

İslam Şərqi Qərbdən geri qoydu    II yazı İslama şübhələr onun təşəkkülünün ilk çağlarından mövcud olub. Çünki insan təbiətinə yad olan bu böyük yalan naşıcasına uydurulmuşdu. Həri,

Gözəllik və əxlaq mövzusunda yazıb unutduqlarımın davamı

  Mən get-gedə Azərbaycana səpələnmiş qeyri-poetik künclərə sıxışdırılıram. Ölkənin poetik yerlərini yəqin artıq vətən saymaya da bilərəm. Ancaq mənə ta da yaxşı-enli və geniş vətəni ensiz və darısqalını qorumaqdan çətin olacaqd

Boz inqilab

Konspekt Nədən başlayaq. Ən yaxın xatirələrdən.Müxalifət Azərbaycanda bir inqilab rəsmi çəkmək istədi - yaxud çəkdi, amma boz alındı. Görünür, narıncı üçün boya çatmayıb.Üçünc

İnkarçılarımız

“İnkar mübarəkdir!” – ulu babalarımız bu sloqanla türk millətini, qoy elə öz sözümüzlə deyək, çıxılmazlığa soxub. Yüzillər boyu inkişafımız bu hikmətlə tormozlanıb. İnkarla zəhərlənmişlərik.

Mədəniyyət və müharibə

Azərbaycanda müharibələr lokal faciələr kimi yadda qalır. Hətta bizim üçün “elnən gələn dərd toy-bayramdır”. Ən şən insanlarımız qaçqın və köçkünlərdir. Düşməni vecimizə də almır, onun g&

İran və qloballaşma qaçılmazlığı

İslamı dünyada gözdən salan, həyat tərzini dini-fantastik süjetlərlə quran, elmin az qala ancaq Quran təfsirlərindən ibarət olduğu İran adlı bir dövlət artıq bəşəriyyət üçün dözülməz olmuşdur. Bu dö

"Qoy bir dəfə də məni çəksinlər..." fotojurnalist Elxan Kərimov haqqında elegiya

  Fotojurnalist Elxan Kərimov haqqında elegiyaNeyləməli. Təəssüf. Bir vaxtlar, hələ sağlığımda, o mənim şəklimi çəkərdi, yoxluğunda indi mən onun surətini cızıram. Elxan Kərimov bu dünyada məni üstələdi. T.Rafiqə deyən gərə

Geriyə transformasiyalar (iki hissəli məqalə)

  1. “Öküzün mələk səviyyəsinəcən islahı mümkünsüzdür” Məni tənqid edirlər, mən tənqid edirəm - düzü, yorulmuşam. Bir iş deyilmiş bu.Öküzün mələk səviyyəsinəcən islahı