Kateqoriya: ESSELƏR

 

Rafiq Tağı - Sabirə müharibə elan etdi

 Rafiq TağıMİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR HAQQINDA GECİKMİŞ SÖZLƏRKlassiklərdən müasirlərimizəcən, Sabirdən üzü bəri - milləti təhqir edənlərlə yoxam.Özü də millət onu təhqir edənləri səhvən klassik hesab edir və ictimai həyatda yerdombalanı kimi çıxıb sancıcı

Aşura kriminal durumu

  Azərbaycanda ev tikmək ömürbillah cinayət sayılıb. Mirhaşım ağa da sanki göydən zənbillə bizim kəndə enəndə, belə bir "cinayət"in özülünü qoydu. Yollarımıza "lülka"lı motosikllər doluşmadı bə. Onların hə

Həmid Herisçi - bizdə postmodernizmin sahibi

 “Qatillər haqqında bilgilərlə yazıçılıq təsdiqlənmir”Millətimizi təhqirlərdən qoruyaq!Kim olur olsun.13 avqust 2011-ci il. Azadlıq Radiosu. “Oxu zalı”. “Feyziyyə ilə şənbə söhbəti”. Həmid Herisçi həmişəki kimi kardinal səhvlər buraxır.Bəşəriyyətin f

Düşmən dostlar

 İran və Yəhya TaşdələnAzərbaycanımızın təhqirlərinə dözməyək!...Düşmənlərimizin də əksəriyyəti dostlarımız.Biri bu İran. Apardığı müharibələrdə taktiki hərbi gedişlərlə yox, ancaq insan qırğını ilə Pirr qələbələri çala bilən dövlət. İran özünü teokr

Siyasət və mən

          Tərzi-hərəkətlərinə baxıram-bu iqtidarın mənim tərəfimdən dolanmağı gəlir. Qardaşlar, sözlə qılınc qabağına-zadına çıxmaq olar və bu lazımdır. Qılınc sözü kəsə bilməz, onu heç cıza da bilməz. Söz isə küt bıçağa bənzətməklə qılıncı ən azı l

"Qafqazın qartalı Şaumyan belə..(S.Vurğun)

 Axır ki, Allahın bəxş etdiyi uca talantı azərbaycanlıcasına miskin tərzdə hərraca qoymuş Səməd Vurğuna da gəlib çıxdıq.Həri, mən belə görürəm, insanlarımız həqiqətlə intensiv maraqlanmağa başlayıb, intensiv və kəskin. Bu, cəmiyyətimizdə əxlaqa meyli

Eklektik fikirlər

          Rafiq Tağı anadan olduğu və  öləcəyi illəri maraqsız bildiyi üçün demədi. Müxtəlif zamanlarda dünyaya hekayət yazmağa gələn həkimlərdəndir. Klassiklərdən çoxunun öldüyü yaşı keçib. Ruh şəklində dolaşan saysız nəsr kitablarından cəmi ikisi

Yazıçılar Birliyinin “Ədəbiyyat” (divar) qəzeti

         “Ədəbiyyat qəzeti” haqqında uzun tərəddüdlərdən sonra, ürək ağrısıyla yazıram. Nə edim, bəşəriyyətin tənqid azarına mən də mübtəlayam. Əlbəttə, gərək yazmayaydım. Ancaq heç kəs inciməsin, bunu düşmənçiliyə də yozmasın: mən Azərbaycan yazarın

İçi lirikalı polad

Əjdər Ol mənə, kənardan təəccüblü görünəcək tərzdə, yaxın insandır. Xarakterimiz yerlə göy qədər fərqli; yəqin elə bizi birləşdirən də vəhdətdə olan bu dialektoloji əksliklərdir. Təsadüfi coğrafilik-zad yox, onu mənə &ld

Qaçılmaz ön söz

  Ədəbiyyatşünaslıq mövzusunda yazdığım bu üç esseni müxtəlif vaxtlarda qəzetlərdə dərc etdirmişəm. İndilikdə şəxsi arxivim qarmaqarışıq olduğundan, həmin qəzet nüsxələrini tapa bilmədim. Onların kompüter &cc

Bəxtiyar Vahabzadəni mənim qədər nəhəng görən olmayıb

Xəyalımda Bəxtiyar Vahabzadənin yalanlardan həqiqət səmtinə qaçan bir rəsmi var. İlk gəncliyimdən onun həyatdakı hərəkətlərini daim bu qaçışla tutuşdurmuşam. Düzü, bəzən o, reallıqda xəyalımdakı obrazından geri qalırdı da. Lak

“Moskva dəftəri”

"Vaqif Cəbrayılzadənin istədiyi şerlərdənİnsanlarımız, hələ Rusiyanı demirəm, İsveçə-Norveçə, nə bilim, Kanadaya-Avstraliyaya qaçır. Axı, niyə bilmirlər ki, çatacaqları yalançı xoşbəxtliklərin sonu üç-be

Faciə: şərq-qərb konteksti

Faciə bəşəriyyətin səciyyəvi хüsusiyyətidir və оnun qeyri-kamilliyinə dəlalət еdir. Bəşər mükəmməl silahlar icad еtdikcə də bu nakamillik daha bariz üzə çıхır. Əlbəttə, fa­ciə rəmzli insan heç də ali məхluq sayıla bil

Bəşəriyyətin islam haqqında dediklərinə əlavələr

İslam Şərqi Qərbdən geri qoydu    II yazı İslama şübhələr onun təşəkkülünün ilk çağlarından mövcud olub. Çünki insan təbiətinə yad olan bu böyük yalan naşıcasına uydurulmuşdu. Həri,

Gözəllik və əxlaq mövzusunda yazıb unutduqlarımın davamı

  Mən get-gedə Azərbaycana səpələnmiş qeyri-poetik künclərə sıxışdırılıram. Ölkənin poetik yerlərini yəqin artıq vətən saymaya da bilərəm. Ancaq mənə ta da yaxşı-enli və geniş vətəni ensiz və darısqalını qorumaqdan çətin olacaqd