Kateqoriya: ESSELƏR

 

Boz inqilab

Konspekt Nədən başlayaq. Ən yaxın xatirələrdən.Müxalifət Azərbaycanda bir inqilab rəsmi çəkmək istədi - yaxud çəkdi, amma boz alındı. Görünür, narıncı üçün boya çatmayıb.Üçüncü tip dövlətlərdə impressionist üslubda yaradıcılığa vəsait həmişə azlıq ed

İnkarçılarımız

“İnkar mübarəkdir!” – ulu babalarımız bu sloqanla türk millətini, qoy elə öz sözümüzlə deyək, çıxılmazlığa soxub. Yüzillər boyu inkişafımız bu hikmətlə tormozlanıb. İnkarla zəhərlənmişlərik. “Biz nə millətik”, “yaşamağa haqqımız yoxdur”, “erməni bizd

Mədəniyyət və müharibə

Azərbaycanda müharibələr lokal faciələr kimi yadda qalır. Hətta bizim üçün “elnən gələn dərd toy-bayramdır”. Ən şən insanlarımız qaçqın və köçkünlərdir. Düşməni vecimizə də almır, onun gözü qabağındaca mal-qoyun otarırıq. Sərhədyanı, ələlxüsus işıqsı

İran və qloballaşma qaçılmazlığı

İslamı dünyada gözdən salan, həyat tərzini dini-fantastik süjetlərlə quran, elmin az qala ancaq Quran təfsirlərindən ibarət olduğu İran adlı bir dövlət artıq bəşəriyyət üçün dözülməz olmuşdur. Bu dövlət müharibələrlə dolu olan tarixi ilə mütəkəbbir g

Xuraman - kapoeyra uçuşlu qız

  Hardan və necə gəldiyinə mat qalıb da, itirəcəkmiş kimi, ilk misralarını qorxaraq və tələsik dəftərə köçürən şair, adətən, dahi olmur. Bu ilk misralarda, uzaq başı, gələcək dahiliyin əlamətlərini sezə bilərsən. Oxuyanlar cəh-cəhə bənzər o qeyri-ad

"Qoy bir dəfə də məni çəksinlər..." fotojurnalist Elxan Kərimov haqqında elegiya

  Fotojurnalist Elxan Kərimov haqqında elegiyaNeyləməli. Təəssüf. Bir vaxtlar, hələ sağlığımda, o mənim şəklimi çəkərdi, yoxluğunda indi mən onun surətini cızıram. Elxan Kərimov bu dünyada məni üstələdi. T.Rafiqə deyən gərək: sağlığında ona xoş söz

Geriyə transformasiyalar (iki hissəli məqalə)

  1. “Öküzün mələk səviyyəsinəcən islahı mümkünsüzdür” Məni tənqid edirlər, mən tənqid edirəm - düzü, yorulmuşam. Bir iş deyilmiş bu.Öküzün mələk səviyyəsinəcən islahı mümkünsüzdür.Ancaq yenə dilim dinc durmur. Əlim gəlməsə də, bəzən hətta dostları

"ÖLÜ ƏDƏBİYYATIN ƏLAMƏTLƏRİ" Tehran Əlişanoğluna

  Tehran Əlişanoğluna. Hər hansı müharibə, ya çaxnaşmalar lakmus kağızı kimi klassik və çağdaş ədəbiyyatımızdakı nekroloji effekti dərhal üzə çıxarır. Humanizmin iflası epoxasında yaşayırıq. Humanitar çabaların effektsizliyi göz qabağında. Humanizm

Avropa və biz

  “Şərq-Qərb araşdırmaları” silsiləsindən Avropa coğrafi məkan kimi də yox, mənəvi-əxlaqi areallıq baxımından, bəşəriyyəti həmişə düşündürüb. Çünki Avropa dəyərləri əslində bütün bəşəriyyətin uğurudur və heç də avropalıların təkəbbürünə səbəb olmam

Rafiq Tağı - Sabirə müharibə elan etdi

 Rafiq TağıMİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR HAQQINDA GECİKMİŞ SÖZLƏRKlassiklərdən müasirlərimizəcən, Sabirdən üzü bəri - milləti təhqir edənlərlə yoxam.Özü də millət onu təhqir edənləri səhvən klassik hesab edir və ictimai həyatda yerdombalanı kimi çıxıb sancıcı

Aşura kriminal durumu

  Azərbaycanda ev tikmək ömürbillah cinayət sayılıb. Mirhaşım ağa da sanki göydən zənbillə bizim kəndə enəndə, belə bir "cinayət"in özülünü qoydu. Yollarımıza "lülka"lı motosikllər doluşmadı bə. Onların hə

Həmid Herisçi - bizdə postmodernizmin sahibi

 “Qatillər haqqında bilgilərlə yazıçılıq təsdiqlənmir”Millətimizi təhqirlərdən qoruyaq!Kim olur olsun.13 avqust 2011-ci il. Azadlıq Radiosu. “Oxu zalı”. “Feyziyyə ilə şənbə söhbəti”. Həmid Herisçi həmişəki kimi kardinal səhvlər buraxır.Bəşəriyyətin f

Düşmən dostlar

 İran və Yəhya TaşdələnAzərbaycanımızın təhqirlərinə dözməyək!...Düşmənlərimizin də əksəriyyəti dostlarımız.Biri bu İran. Apardığı müharibələrdə taktiki hərbi gedişlərlə yox, ancaq insan qırğını ilə Pirr qələbələri çala bilən dövlət. İran özünü teokr

Siyasət və mən

          Tərzi-hərəkətlərinə baxıram-bu iqtidarın mənim tərəfimdən dolanmağı gəlir. Qardaşlar, sözlə qılınc qabağına-zadına çıxmaq olar və bu lazımdır. Qılınc sözü kəsə bilməz, onu heç cıza da bilməz. Söz isə küt bıçağa bənzətməklə qılıncı ən azı l

"Qafqazın qartalı Şaumyan belə..(S.Vurğun)

 Axır ki, Allahın bəxş etdiyi uca talantı azərbaycanlıcasına miskin tərzdə hərraca qoymuş Səməd Vurğuna da gəlib çıxdıq.Həri, mən belə görürəm, insanlarımız həqiqətlə intensiv maraqlanmağa başlayıb, intensiv və kəskin. Bu, cəmiyyətimizdə əxlaqa meyli