Kateqoriya: ESSELƏR

 

İçi lirikalı polad

Əjdər Ol mənə, kənardan təəccüblü görünəcək tərzdə, yaxın insandır. Xarakterimiz yerlə göy qədər fərqli; yəqin elə bizi birləşdirən də vəhdətdə olan bu dialektoloji əksliklərdir. Təsadüfi coğrafilik-zad yox, onu mənə &ld

Qaçılmaz ön söz

  Ədəbiyyatşünaslıq mövzusunda yazdığım bu üç esseni müxtəlif vaxtlarda qəzetlərdə dərc etdirmişəm. İndilikdə şəxsi arxivim qarmaqarışıq olduğundan, həmin qəzet nüsxələrini tapa bilmədim. Onların kompüter çap variantını, güman, tezliklə dərc olunaca

Bəxtiyar Vahabzadəni mənim qədər nəhəng görən olmayıb

Xəyalımda Bəxtiyar Vahabzadənin yalanlardan həqiqət səmtinə qaçan bir rəsmi var. İlk gəncliyimdən onun həyatdakı hərəkətlərini daim bu qaçışla tutuşdurmuşam. Düzü, bəzən o, reallıqda xəyalımdakı obrazından geri qalırdı da. Lakin hər halda, bu rəsm uy

Faciə: şərq-qərb konteksti

Faciə bəşəriyyətin səciyyəvi хüsusiyyətidir və оnun qeyri-kamilliyinə dəlalət еdir. Bəşər mükəmməl silahlar icad еtdikcə də bu nakamillik daha bariz üzə çıхır. Əlbəttə, fa­ciə rəmzli insan heç də ali məхluq sayıla bilməz və оnun həyatı təbiətin adi b

Bəşəriyyətin islam haqqında dediklərinə əlavələr

İslam Şərqi Qərbdən geri qoydu    II yazı İslama şübhələr onun təşəkkülünün ilk çağlarından mövcud olub. Çünki insan təbiətinə yad olan bu böyük yalan naşıcasına uydurulmuşdu. Həri, is­lam Allahla bağlı fantastik yalanlar silsiləsidir. İstənilən mil

Gözəllik və əxlaq mövzusunda yazıb unutduqlarımın davamı

  Mən get-gedə Azərbaycana səpələnmiş qeyri-poetik künclərə sıxışdırılıram. Ölkənin poetik yerlərini yəqin artıq vətən saymaya da bilərəm. Ancaq mənə ta da yaxşı-enli və geniş vətəni ensiz və darısqalını qorumaqdan çətin olacaqdı. Həri, guya ki, mən

Boz inqilab

Konspekt Nədən başlayaq. Ən yaxın xatirələrdən.Müxalifət Azərbaycanda bir inqilab rəsmi çəkmək istədi - yaxud çəkdi, amma boz alındı. Görünür, narıncı üçün boya çatmayıb.Üçüncü tip dövlətlərdə impressionist üslubda yaradıcılığa vəsait həmişə azlıq ed

İnkarçılarımız

“İnkar mübarəkdir!” – ulu babalarımız bu sloqanla türk millətini, qoy elə öz sözümüzlə deyək, çıxılmazlığa soxub. Yüzillər boyu inkişafımız bu hikmətlə tormozlanıb. İnkarla zəhərlənmişlərik. “Biz nə millətik”, “yaşamağa haqqımız yoxdur”, “erməni bizd

Mədəniyyət və müharibə

Azərbaycanda müharibələr lokal faciələr kimi yadda qalır. Hətta bizim üçün “elnən gələn dərd toy-bayramdır”. Ən şən insanlarımız qaçqın və köçkünlərdir. Düşməni vecimizə də almır, onun gözü qabağındaca mal-qoyun otarırıq. Sərhədyanı, ələlxüsus işıqsı

İran və qloballaşma qaçılmazlığı

İslamı dünyada gözdən salan, həyat tərzini dini-fantastik süjetlərlə quran, elmin az qala ancaq Quran təfsirlərindən ibarət olduğu İran adlı bir dövlət artıq bəşəriyyət üçün dözülməz olmuşdur. Bu dövlət müharibələrlə dolu olan tarixi ilə mütəkəbbir g

Xuraman - kapoeyra uçuşlu qız

  Hardan və necə gəldiyinə mat qalıb da, itirəcəkmiş kimi, ilk misralarını qorxaraq və tələsik dəftərə köçürən şair, adətən, dahi olmur. Bu ilk misralarda, uzaq başı, gələcək dahiliyin əlamətlərini sezə bilərsən. Oxuyanlar cəh-cəhə bənzər o qeyri-ad

"Qoy bir dəfə də məni çəksinlər..." fotojurnalist Elxan Kərimov haqqında elegiya

  Fotojurnalist Elxan Kərimov haqqında elegiyaNeyləməli. Təəssüf. Bir vaxtlar, hələ sağlığımda, o mənim şəklimi çəkərdi, yoxluğunda indi mən onun surətini cızıram. Elxan Kərimov bu dünyada məni üstələdi. T.Rafiqə deyən gərək: sağlığında ona xoş söz

Geriyə transformasiyalar (iki hissəli məqalə)

  1. “Öküzün mələk səviyyəsinəcən islahı mümkünsüzdür” Məni tənqid edirlər, mən tənqid edirəm - düzü, yorulmuşam. Bir iş deyilmiş bu.Öküzün mələk səviyyəsinəcən islahı mümkünsüzdür.Ancaq yenə dilim dinc durmur. Əlim gəlməsə də, bəzən hətta dostları

"ÖLÜ ƏDƏBİYYATIN ƏLAMƏTLƏRİ" Tehran Əlişanoğluna

  Tehran Əlişanoğluna. Hər hansı müharibə, ya çaxnaşmalar lakmus kağızı kimi klassik və çağdaş ədəbiyyatımızdakı nekroloji effekti dərhal üzə çıxarır. Humanizmin iflası epoxasında yaşayırıq. Humanitar çabaların effektsizliyi göz qabağında. Humanizm

Avropa və biz

  “Şərq-Qərb araşdırmaları” silsiləsindən Avropa coğrafi məkan kimi də yox, mənəvi-əxlaqi areallıq baxımından, bəşəriyyəti həmişə düşündürüb. Çünki Avropa dəyərləri əslində bütün bəşəriyyətin uğurudur və heç də avropalıların təkəbbürünə səbəb olmam