Kateqoriya: ESSELƏR

 

“Əbədiyyətə çıxışlar” Konspekt

Azərbaycanda uşaq vaxtı rəssam, böyüyüb arvad alanacansa şair olurlar, həri, arvadla poeziya sönür. Sən canın, fikir ver, adına müqəddəs deyilən ailə poeziya ölüsündən törənir. Hərçənd indi bir

Fotolarda ikinci plan adamı . Gəzərki klassik musiqi mövsümü

Dünya faciələri ortaya klassik musiqi dalğaları tulladı. Sağ olsun ölümləri – klassik musiqini ölməyə qoymadı. Qardaşlar, klassika faciələr durduqca duracaq. Faciələr və görünür, elə ona görə klassika da

Zamanın toy-yas qeydləri

Qardaşlar, XXI yüzil Azərbaycana pirotexniki hoqqalar və “kalaşnikov” səsləri daxil oldu. Amma ibtidai bir müharibə illüziyası içrə xeyli yaşadıq. İndi artıq təxminən mən də müharibə veteranıyam. Həri, xarici &l

Millətin qaçqına çevrilməsi halı

Millətin qaçqına çevrilməsi halını, nəhayət, mən də gördüm. Gec gördüm – güc gördüm. Yəni mən indi arxayınca deyə bilərəm: bu cür şeyi az görmüşəm – naz görmüşəm. T

Keçmiş və gələcək nağılı

Alatoran     Mən – Rafiq Tağı, məkanca yaxıngörən, zamanca uzaqgörənəm. Teleekrandan çılpaq göbəkləri yaxşı ayırd edə bilmirəmsə də, Vanqa kimi on əsr o yana, on əsr bu yana – həm uzaq keçmişi, həm d

Habil-Qabil əhvalatı

Mən kurreyi-ərzə qətlgah deyiləm. Qətl özlüyündə romantik həyulalı bir hadisədir. Düzdü, romantikanı qarlar kimi əsasən dağ başlarında görərsən, ancaq ətəklərdə də olmamış deyil. Romantika həm dağ, həm də dağ ətəklərində

Həmişəlik dinc tramvaylı şəhər

Deyilmiş sözlərdən qoy mən də deyim: Bakı arzularımın ilk şəhəri olub. Əlbəttə, bu illüziya bir kəndçi balasının sadəlövhlüyündəndi... Ancaq mən xoşbəxtliyi heç vaxt fərz etdiyim yerdə tapmadım. Bir zaman xoşbəx

Komediya düsturunda yazı

Ura, namus-“qiryət”dən sonra azərbaycanlı üçün siyasət də vacib olmağa başlayıb. Qorbaçov fərasətli bir ana kimi bizə neçə-neçə siyasət atası doğub getdi. Həri, öz sözümə qüvvət, h

İntibah həsrəti

N.Berdyayev sivilizasiyanın mədəniyyəti əvəzləməsini fəlakət sayırdı. Hələ bu bölgünün düzgünlüyünə şübhələrimizi qabartmadan da, böyük filosofla mübahisəyə girişək   Mədəniyyət binayi-qədim

Azərbaycanda hüquq idilliyası həsrəti

Qardaşlar, Azərbaycanda şər yenə fəallaşdı, hüquq aktuallaşdı. Əfsus, bizdə hüquq qazı təcrübəsindən formalaşıb. Çağdaş qazılarımız cinayət və cəzanı kasıb-kusuba, yetim-yesirə aid işlər bilir. Bizdə əsl canilər müqəddəs ki

Azərbaycanda siyasi idilliya ərəfəsi

Müxalifətin yanaqları allanıb – o, iqtidara müştaqdır. Lakin bu, Leyli məhəbbəti yox, mazoxist sevgisidir. Hərçənd alyanaqlar zərif dəri altındakı yaşıl-durğun venaları heç cür gizlədə bilmir.   Mən də həmişə m

Rafiq Tağının "ironizmləri"

- Fırıldaqlardan sonra sevgi mümkünsüzdür.   - Gənc adamda düz-əməlli namus-qeyrət olmur.   Namus-qeyrət yaşnan gəlir, kimlərisə təqliddən doğur.   - Sevgi sərt və acı həqiqətləri, eləcə də qaranı çəhray

Şərq – Qərb əsəb tarixi (unudulası yazı)

  Azərbaycanda ölümün imkanları hədsiz çoxalmışdır. Bir zaman tarixi-ümumbəşəri təqlidlə mən onu skelet şəklində, əlində də dəryaz təsəvvür edərdim. Sən demə, ölüm sonradan xeyli kökəlmiş və gö

Satiraya Rafiq Tağı baxışı

Satira ədəbiyyatı bu gün çoxlarımızın sevimlisidir. Təndqid edilməyi millət olaraq sevməsək də, satira bizim üçün çox vacibdir. Bu mövzuya dair yazmaq ciddi ədəbiyyatşünaslıq təcrübəsi tələb edir. Mə

Faciə janrlı puplisistika

Puplisistika ekstremal vəziyyətlər ədəbiyyatıdır. İnqilablar publisistikaya kəlləmayallaq yuvarlanmaq dövrüdür.                                   &nbs