Kateqoriya: ESSELƏR

 

Həmişəlik dinc tramvaylı şəhər

Deyilmiş sözlərdən qoy mən də deyim: Bakı arzularımın ilk şəhəri olub. Əlbəttə, bu illüziya bir kəndçi balasının sadəlövhlüyündəndi... Ancaq mən xoşbəxtliyi heç vaxt fərz etdiyim yerdə tapmadım. Bir zaman xoşbəx

Komediya düsturunda yazı

Ura, namus-“qiryət”dən sonra azərbaycanlı üçün siyasət də vacib olmağa başlayıb. Qorbaçov fərasətli bir ana kimi bizə neçə-neçə siyasət atası doğub getdi. Həri, öz sözümə qüvvət, h

İntibah həsrəti

N.Berdyayev sivilizasiyanın mədəniyyəti əvəzləməsini fəlakət sayırdı. Hələ bu bölgünün düzgünlüyünə şübhələrimizi qabartmadan da, böyük filosofla mübahisəyə girişək   Mədəniyyət binayi-qədim

Azərbaycanda hüquq idilliyası həsrəti

Qardaşlar, Azərbaycanda şər yenə fəallaşdı, hüquq aktuallaşdı. Əfsus, bizdə hüquq qazı təcrübəsindən formalaşıb. Çağdaş qazılarımız cinayət və cəzanı kasıb-kusuba, yetim-yesirə aid işlər bilir. Bizdə əsl canilər müqəddəs ki

Azərbaycanda siyasi idilliya ərəfəsi

Müxalifətin yanaqları allanıb – o, iqtidara müştaqdır. Lakin bu, Leyli məhəbbəti yox, mazoxist sevgisidir. Hərçənd alyanaqlar zərif dəri altındakı yaşıl-durğun venaları heç cür gizlədə bilmir.   Mən də həmişə m

Rafiq Tağının "ironizmləri"

- Fırıldaqlardan sonra sevgi mümkünsüzdür.   - Gənc adamda düz-əməlli namus-qeyrət olmur.   Namus-qeyrət yaşnan gəlir, kimlərisə təqliddən doğur.   - Sevgi sərt və acı həqiqətləri, eləcə də qaranı çəhray

Şərq – Qərb əsəb tarixi (unudulası yazı)

  Azərbaycanda ölümün imkanları hədsiz çoxalmışdır. Bir zaman tarixi-ümumbəşəri təqlidlə mən onu skelet şəklində, əlində də dəryaz təsəvvür edərdim. Sən demə, ölüm sonradan xeyli kökəlmiş və gö

Satiraya Rafiq Tağı baxışı

Satira ədəbiyyatı bu gün çoxlarımızın sevimlisidir. Təndqid edilməyi millət olaraq sevməsək də, satira bizim üçün çox vacibdir. Bu mövzuya dair yazmaq ciddi ədəbiyyatşünaslıq təcrübəsi tələb edir. Mə

Faciə janrlı puplisistika

Puplisistika ekstremal vəziyyətlər ədəbiyyatıdır. İnqilablar publisistikaya kəlləmayallaq yuvarlanmaq dövrüdür.                                   &nbs

İçi lirikalı polad

Əjdər Ol mənə, kənardan təəccüblü görünəcək tərzdə, yaxın insandır. Xarakterimiz yerlə göy qədər fərqli; yəqin elə bizi birləşdirən də vəhdətdə olan bu dialektoloji əksliklərdir. Təsadüfi coğrafilik-zad yox, onu mənə &ld

Qaçılmaz ön söz

  Ədəbiyyatşünaslıq mövzusunda yazdığım bu üç esseni müxtəlif vaxtlarda qəzetlərdə dərc etdirmişəm. İndilikdə şəxsi arxivim qarmaqarışıq olduğundan, həmin qəzet nüsxələrini tapa bilmədim. Onların kompüter çap variantını, güman, tezliklə dərc olunaca

Bəxtiyar Vahabzadəni mənim qədər nəhəng görən olmayıb

Xəyalımda Bəxtiyar Vahabzadənin yalanlardan həqiqət səmtinə qaçan bir rəsmi var. İlk gəncliyimdən onun həyatdakı hərəkətlərini daim bu qaçışla tutuşdurmuşam. Düzü, bəzən o, reallıqda xəyalımdakı obrazından geri qalırdı da. Lakin hər halda, bu rəsm uy

Faciə: şərq-qərb konteksti

Faciə bəşəriyyətin səciyyəvi хüsusiyyətidir və оnun qeyri-kamilliyinə dəlalət еdir. Bəşər mükəmməl silahlar icad еtdikcə də bu nakamillik daha bariz üzə çıхır. Əlbəttə, fa­ciə rəmzli insan heç də ali məхluq sayıla bilməz və оnun həyatı təbiətin adi b

Bəşəriyyətin islam haqqında dediklərinə əlavələr

İslam Şərqi Qərbdən geri qoydu    II yazı İslama şübhələr onun təşəkkülünün ilk çağlarından mövcud olub. Çünki insan təbiətinə yad olan bu böyük yalan naşıcasına uydurulmuşdu. Həri, is­lam Allahla bağlı fantastik yalanlar silsiləsidir. İstənilən mil

Gözəllik və əxlaq mövzusunda yazıb unutduqlarımın davamı

  Mən get-gedə Azərbaycana səpələnmiş qeyri-poetik künclərə sıxışdırılıram. Ölkənin poetik yerlərini yəqin artıq vətən saymaya da bilərəm. Ancaq mənə ta da yaxşı-enli və geniş vətəni ensiz və darısqalını qorumaqdan çətin olacaqdı. Həri, guya ki, mən