HƏ­­RƏ­­KƏT­­SİZ HEY­­KƏL­­LƏR

Tarix: 13-04-2021 22:16
Baxış sayı: 686

Mə­­ni pes­­si­­mist

edər

qəl­­bi­­mə-his­­si­­mə

iy­­nə ki­­mi san­­cı­­lan

hə­­rə­­kət­­siz hey­­kəl­­lər.

Uca­­lıq­­dan yı­­xıl­­maq­­dı,

ol­­sa-ol­­sa

keç­­miş­­dən

heç­­li­­yə

ad­­dım­­la­­maq­­dı hə­­rə­­kət­­lə­­ri.

On­­lar mə­­ni

pes­­si­­mist edər -

ta­­ri­­xə nəqş et­­dik­­lə­­ri,

ələl­­xü­­sus

in­­san­­la­­ra bəxş et­­dik­­lə­­ri

sin­­te­­tik bay­­ram­­lar­­la.

Ömür­­lə­­ri sür­­re­­a­­list­cə­­di -

quş zı­­lın­­dan

ağa­­ran saç­­la­­rıy­­la,

ölü fo­­to­­lar­­da

əbə­­diy­­yət amac­­la­­rıy­­la.

Can­­sız,

üs­­tə­­lik,

in­­saf­­sız-qan­­sız­­dı­­lar

tə­­fək­­kür­­cə mo­­nar­­xist,

iman­­ca an­­tix­­rist

hey­­kəl­­lər.

 

Bir gün axır

yağ­­lı kən­­dir­­lər­­lə

do­­nuq jest­li qol­­la­­rın­­dan

asıl­­maq is­­tər

on­­la­­ra ba­­xa-ba­­xa

pes­­si­­mist olan

in­­san.

 

25.V.1998

Digər xəbərlər

Faciə janrlı puplisistika

Maarif Soltan: "Rafiq Tağı dostunun əleyhinə də yazı yazmışdı"

Rafiq Tağı üç, Samir Sədaqətoğlu isə dörd il müddətinə həbs edildi

Toğrulnərimanbəyov rəssamlar

Heç bir yazıma görə peşman deyiləm

Şərhlər