TOĞ­­RUL­­NƏ­­Rİ­­MAN­­BƏ­­YOV RƏS­­SAM­­LAR

Tarix: 13-04-2021 22:22
Baxış sayı: 610

Fa­­tal qəm­­lər ye­­mə­­di,

Qa­­ra­­bağ­­dan

ba­­tal rəsm­lər çək­­mə­­di

toğ­­rul­­nə­­ri­­man­­bə­­yov rəs­­sam­­lar.

Qo­­ca­­lıq­­da da

çə­­kin­­mə­­di­­lər

Nyu-York­da, Pa­­ris­­də

dün­­ya­­dan kam al­­maq­­dan.

Hirs­dən

üzüm­­də

der­­ma­­to­­lo­­ji mən­­zə­­rə­­lər­­lə

oya­­nı­­ram sə­­hər­­lər.

Ba­­tal rəsm­li

xoş­­bəxt mü­­ha­­ri­­bə­­lə­­ri

gör­­dük­­cə Av­­ro­­pa­­da

it-ba­­ta

dü­­şən

Qa­­ra­­bağ sa­­vaş­­la­­rı­­na

ağ­­la­­yı­­ram ya­­vaş­­ca.

Mü­­si­­bət­­lə­­ri Qa­­ra­­ba­­ğın

müs­­bət

təs­­bi­­ti­­ni

tap­­ma­­dı sə­­nət­­də.

Fa­­tal qəm­­lər ye­­mə­­di,

Qa­­ra­­bağ­­dan

ba­­tal rəsm­lər çək­­mə­­di

toğ­­rul­­nə­­ri­­man­­bə­­yov rəs­­sam­­lar.

 

21.IX.1998

 

 

Digər xəbərlər

Elnur Paşanın Rafiq Tağı ilə müsahibəsi

MON­­QOL AT­­LA­­RI

BÖ­­YÜK BA­­CI

Elnarə Akimova: "Rafiq Tağı haqqında elegiya"

Keçmiş və gələcək nağılı. Korrida

Şərhlər