MAR­­Tİ­­RO­­LO­­Jİ BLOK­­NOT­­LAR

Tarix: 13-04-2021 22:25
Baxış sayı: 560

Gör ha­­çan­­dı

ar­­tıq ta­­pan­­ça­­ya

ox­­şar

mar­­ti­­ro­­lo­­ji blok­­not­­lar­­la

gə­­zi­­rəm dün­­ya­­nı.

Or­­da­­kı­­lar­­dan

quş olan­­la­­rı­­nın

çox­­dan sı­­nıb qa­­nad­­la­­rı,

baş­­daş­­la­­rı­­na kö­­çüb

ad­­la­­rı

dün­­ya qə­­bi­­ris­­tan­­lıq­­la­­rı­­nın.

Te­­le­­fon­­la­­rın­­da­­kı

al­­tı-yed­­di rə­­qəm­­dən

beş-üçü qa­­lıb

yad­­da­­şım­­da.

İn­­di

mar­­ti­­ro­­lo­­ji blok­­not

sə­­hi­­fə­­lə­­rin­­də

qə­­bir­­lər ara­­sın­­da

gə­­zən ki­­mi­­yəm.

An­­caq or­da

min il gə­­zib-do­laş­sam da,

da­­im tə­­zə ki­­mi­­yəm.

Öl­­məz­­lər cər­­gə­­sin­­də­­di

on­­lar bəl­­kə də

öl­­kə

sta­­tis­­ti­­ka­­sın­­da,

hal­­bu­­ki ölən­lər sı­­ra­­sın­­da

ge­dir ad­­la­­rı -

bu­­nun bir cür adı ol­ma­lıdı

sti­­lis­­ti­­ka­­da...

Mar­­ti­­ro­­lo­­ji blok­­not

sə­­hi­­fə­­lə­­rin­­də

qə­­bir­­lər ara­­sın­­da

gə­­zən ki­­mi­­yəm.

Uçu­­nu­­ram, de­­vi­­ki­­rəm hər­dən -

qə­­bi­r­lər ara­sın­da

da­­im elə bil

tə­­zə ki­­mi­­yəm.

 

6.I.1999

 

Digər xəbərlər

Maarif Soltan: "Rafiq Tağı dostunun əleyhinə də yazı yazmışdı"

Şərq – Qərb əsəb tarixi (unudulası yazı)

Opera-balet

YA­­­­RIM­­­­ÇIQ TA­­­­RİX­­­­ÇƏ­­­­LƏR

İlk düşmənim. Memuar

Şərhlər