Sİ­­ZİF­­LƏR ÖL­­KƏ­­Sİ

Tarix: 13-04-2021 22:19
Baxış sayı: 598

Əmə­­yi boş

si­­zif­­lər öl­­kə­­sin­­də

tox­­lar

ac­­lıq qor­­xu­­su için­­də,

ac­­lar -

tox­­luq ar­­zu­­lu.

Qəh­­rə­­man şə­­kil­­lə­­ri

ka­­ri­­ka­­tu­­ra­­la­­ra bən­­zər,

in­­san bir­­cə kö­­kə­­yə

Qa­­ra­­bağ­­dan vaz ke­­çər

əmə­­yi boş

si­­zif­­lər öl­­kə­­sin­­də.

An­­caq hə­­lə si­­ra­­tı

gül­­lə ki­­mi öt­­mə­­yə

ümid­­li­­dir

res­­to­­ran,

hət­­ta ka­­fe-bistrola­­rın

sey­­rək sa­­kin­­lə­­ri

və həm

ba­­rı Qı­­ra­­tı­­nasa

yem tap­­ma­­yan

dist­ro­­fik­ ko­­roğ­­lu­lar.

 

29.I.1998

 

Digər xəbərlər

Rafiq Tağıya elegiya

Faciə janrlı puplisistika

XA­­­Tİ­­­RƏM­­­DƏ UÇAN QAR­­­TAL BƏN­­­ZƏR­­­Lİ ÖLÜM

Rafiq Tağının “Mərkəz” qəzetinə müsahibəsi

Mirzə Cəlillə ayrılıq məqamı

Şərhlər