Kateqoriya: HEKAYƏLƏR

 

Opera-balet

  Mən baş-beynimdə yoğun bir soxulcan kimi eşələnən Hənifəni dartıb eşiyə çıxarmaq niyyətindəyəm. Demişəm, qurtarıb gedib, onu keçmişdən götürüb kiçik və dar bir hekayəyə basmalı! Yaddaşımda şad-xürrəm yaşayırdısa, qoy hekayəmdə canı çıxsın! Ona əcə

Əlləri yaşıl

  Xalidə vaxtında ərə getməməyini ayıb bilib də və sanki bu ayıbı örtmək üçün, tez qocaldı. İndən belə günahı qocalıqda görər, inşallah. Daha arxayınçılıqdı. Belindən ədyal düşməz. Qocafəndi qurşağına da, rastına çıxan uşaq-muşağı sevindirmək üçün,

Ölü Həsən

"Kirildən latına" layihəsiOnların kəndindən daim iki fəsil görünür: yuxarıda-qış, aşağıda-gah yaz, gah yay, payızda da-payız. Bircə qışda ətək də elə bilirsən dağın kəlləsidir-hər yan ağappaq. İl uzunu qışda yaşadıqlarından kəllədəkilərə qış  adamı d

Tüfəng səsi

“Kirildən latına” layihəsi  Uşaqlıqda ovçu tüfənglərinin meşədən gələn səsi ona təzəcə bitmiş müharibəni xatırladardı. Müharibənin yeganə əlaməti bəlkə artıq ancaq bu səs sayıla bilərdi. Həyətlərindəki ağacların meyvə bənzərli quşları qarlardakı bu

Qardaşımın sevgiləri

Qardaşım atağız bir kişi olub, belə deyək, gəncliyi modifikasiyaya uğrayıb. Ay budu ha, deyirsən, indicə durub aləmi qatar bir-birinə, uşağı-böyüyü kəllə-kəlləyə vurar. Di gəl, işi-peşəsi onun-bunun möhübünü düzməkdir. Xasiyyətini ipəkqurduları toxuy

Vahid Əsədovun ölümü

“Kirildən latına” layihəsiVahid Əsədov öldü. Ömrünün qırxıncı ilində gözlərini yummaqla da sanki bütün qalan işlərini ixtisara saldı. Yəqin görüb onlar bir əfsanə, baş girlətməkdir.Nekroloquna gözüm sataşanda, qəzeti qatlayıb hələlik bir qırağa qoydu

Magistral xətlər keçə o torpağın üstündən...

Professor Rəşidin dilinə söz düşüb - Yer kürəsinin bir parçası onundur. Kvadrat formalı torpağın yan xətlərindən Yerin mərkəzinəcən xəyali punktirlər çəksən, dörd yanı sanki tüldən olan, konus yaranar ki, deməmişkən, bu da onundur. Ta konusun içində

Evi müharibədən sonra tikərlər

(“Kirildən latına” layihəsi)Yadulla tələbəlik şəklini mənimkiylə bir saxlayır. Şəkildən ona baxan qaraqaş-qaragöz oğlan elə bil özü yox, başqasıdır. Artıq o, şəkildəkindən daha çox mənim uşaqlıqdan yaddaşımda hifz olan atasına bənzəyir. Ata ölüb gedə

Meqapolis qonağı

Rübabə xala oğlugilə ildə iki dəfə - Novruzla Ramazanda gəlir. Ramazan hərlənib-fırlanıb Novruzla üst-üstə düşəndə, bu “iki” “bir” olacaq, deyir.Çətini ölənəcəndi.Panel doqquzmərtəbəmizdə onun gəlişi bizdən üstdə çöl qapının şaqqıltıyla açılıb, külək

Ölməyə hazır durub

Gəndalaşların acı qoxusu bəd xəbər vəd edir. Budaqlarda qurcuxan çəyirtkələrin qorxusu əvvəlki kimi div boyda sərçələrdəndi. Yolların "texnika"sız sükutu vahiməli idi.***Üstü uşaq boyu bərabərində cızıqlı "Şkoda" qatar kimi uzun bir maşındı. Təkərlər

Şahzadə Dipendranın məhəbbəti

Xəritədə Nepal Çindən aşağıda, Hindistandan yuxarıdadır. Oranın öyrənilməyə layiq flora-faunası fonunda məhəbbət fa­­­natikcəsinə olurmuş. Hamı televiziyadan xəbər tutdu: Nepal şahzadəsi Dipendra eşq yolunda qətllər yapıb, öz kral ailəsi­­­nicə qırıb

Monqol

Sadıq Mustafayev il on iki ay anasının ölümünü gözləyir, di gəl, o, pasport üzrə, ya elə-belə üzdən qocalıb-həpriyibsə də, hələ bir yeri ağrımırdı. Ay camaat, görün kaftarda xəstə­lik olmaz?! Yox, ancaq hərdən "az danış, başım ağrıdı", de­məyi var. O

Gənc Qraf Kenterberiyski

Drezden Rəsm qalereyasının Bakıdakı daimi ekspozisiyası estetik effektlə yanaşı, cinayətlərə də səbəb olurdu. İncəsənət muzeyində qətllər ard-arda düzülüb. Qətllərin bu ekspozisiya ilə bağlılığı şübhəsizdi. Çünki başqa muzeylərdə sülh az qalır adamın

Ucaboy liliput

Xanbala alçaqca evinə "imarət" deyir. İki mərtəbənin ikisində də başı tavana dəyər. Bir dəfə hətta qəfildən ayağa duran arvadağanın başına yuxarıdan mismar batıbmış. Deyir, «imarət» onlara Rusyət yadigarıdır, ona bağ-bağatlı Ulyanovskini, bir vaxt or

Muğan tərəflər

“Kirildən latına” layihəsiMuğan tərəflərin zəmiləri yamyaşıl vaxtlarında sarımtıla çalır, sapsarı vaxtlarında – yaşılımtıla. Yaşılına qoyun-quzu daraşır, sarısına – quşlar. Yayda istidən peçə dönər, içində də alovu – qızıl ilanları.Sürücü babayam, gü