Kateqoriya: Hekayələr

 

Həyatın Dibində

(“Qədim kitab” hekayəmə təsadüfi şərhlərimlə)  İnsanlarımız əsəb tiklərinə mübtəla. Elə mən özüm bu yaxınlaracan hamıya qeyri-iradi göz vurardım. Soldan göz vurduğum sağımdakı və sağdan göz vurduğum

Həyat və Əxlaq

Traktat əvəzi  Qardaşlar, mən qədimlərdə “ömr etmiş” olsaydım, bəşəriyyətə dürlü traktatlarqoyub gedəcəkdim. Ancaq neynəməli, artıq qədimlər mənsiz nöqsanlıdır. Məngecikib XX yüzildə dünyaya göz a&c

Həmişəlik dinc tramvaylı şəhər

Deyilmiş sözlərdən qoy mən də deyim: Bakı arzularımın ilk şəhəri olub. Əlbəttə, buillüziya bir kəndçi balasının sadəlövhlüyündəndi... Ancaq mən xoşbəxtliyi heç vaxtfərz etdiyim yerdə tapmadım. Bir zaman xoşbəxtl

“Həcv mövzuları” (Baba Vəziroğluna)

Azərbaycan uğrunda çeçen olmaq istərkən ağcaqanadlarla bəzəkli qaynar yayməni əkəyə göndərdi. Əkəliyimlə də ləngəm-yuxu məni Qarabağdan bərk çəkir.Tərifli-namlı Qarabağda maqnit xüsusiyyəti yoxmuş. Həm də əkə olubən avr

Habil-Qabil əhvalatı

Mən kurreyi-ərzə qətlgah deyiləm. Qətl özlüyündə romantik həyulalı bir hadisədir.Düzdü, romantikanı qarlar kimi əsasən dağ başlarında görərsən, ancaq ətəklərdədə olmamış deyil. Romantika həm dağ, həm də dağ ətəklərində q

Gözəllik və əxlaq mövzusunda yazıb unutduqlarımın davamı

Mən get-gedə Azərbaycana səpələnmiş qeyri-poetik künclərə sıxışdırılıram.Ölkənin poetik yerlərini yəqin artıq vətən saymaya da bilərəm. Ancaq mənə ta dayaxşı-enli və geniş vətəni ensiz və darısqalını qorumaqdan çətin olacaqdı. Həri,g

Fotolarda ikinci plan adamı . Gəzərki klassik musiqi mövsümü

Dünya faciələri ortaya klassik musiqi dalğaları tulladı. Sağ olsun ölümləri – klassikmusiqini ölməyə qoymadı. Qardaşlar, klassika faciələr durduqca duracaq. Faciələrvə görünür, elə ona görə klassika da ta

Folklorun ölən çağı

Azərbaycanda xalq və ona həmqafiyə əxlaq ölməkdə, folklor yox olubgetməkdədir. Qorxasan, gələcəkdə qanunları pozmağa da adam-madamımızqalmaya. Azərbaycan qanunların pozulması ilə canlıdır. Azərbaycan polis roluoynayan padşahlarla maraqlıdır. Onu

Faciə: şərq-qərb konteksti

Faciə bəşəriyyətin səciyyəvi хüsusiyyətidir və оnun qeyri-kamilliyinə dəlalət еdir.Bəşər mükəmməl silahlar icad еtdikcə də bu nakamillik daha bariz üzə çıхır.Əlbəttə, faciə rəmzli insan heç də ali məхluq&nb

Faciə janrlı puplisistika

Puplisistika ekstremal vəziyyətlər ədəbiyyatıdır. İnqilablar publisistikayakəlləmayallaq yuvarlanmaq dövrüdür.                                  

Eklektik fikirlər

Rafiq Tağı anadan olduğu və  öləcəyi illəri maraqsız bildiyi üçün demədi. Müxtəlifzamanlarda dünyaya hekayət yazmağa gələn həkimlərdəndir. Klassiklərdənçoxunun öldüyü yaşı keçib. Ruh ş

Ədəbiyyatşünaslıq etüdləri

Azərbaycanda imperiya satira ədəbiyyatı effekti.Milli ədəbiyyatlarda satira imperiya siyasətinin nəticəsi olaraq ortaya çıxır və bu,ədəbiyyatda imperiya üslubu adlandırıla bilər. Çataçat söyləməyimiz gərək:Azərbaycan əd

Əbülfəz Elçibəy / GÖY DASTAN

Azərbaycanın taleyində müsbət nihilizm effekti Dinc mübarizə etüdləri  Dünyadakı vətəndaş və həm vətən müharibələri fonunda ixtira edilən hər hansıdinc siyasi mübarizə üsulu artıq çataçat yenilik

“Əbədiyyətə çıxışlar” Konspekt

Azərbaycanda uşaq vaxtı rəssam, böyüyüb arvad alanacansa şair olurlar, həri,arvadla poeziya sönür. Sən canın, fikir ver, adına müqəddəs deyilən ailə poeziyaölüsündən törənir. Hərçənd indi bir a

Düşmən dostlar

İran və Yəhya TaşdələnAzərbaycanımızın təhqirlərinə dözməyək!...Düşmənlərimizin də əksəriyyəti dostlarımız.Biri bu İran. Apardığı müharibələrdə taktiki hərbi gedişlərlə yox, ancaq insanqırğını ilə Pirr qələbələri çala bilən d&ou