Kateqoriya: Hekayələr

 

Sevirəm demişəm

Sevirəm demişəm             Leyla bir dəfə topu ona zopaladı. Oğlan porsuq təki büzüşdü. Top kürəyində şappıldayıb əks-sədasından da tez qayıtdı. O, elə qaqqıldadı, elə bil qı

Qaraçuxa

Qaraçuxa hekayə Baba Vəziroğluna Yaman zayı çıxıb – son macal Məmmədəlinin zarafatları həm yersiz, həm də şit olur. Bir bunun atmacasına bax: -          Əlim belinə çatmır, Nazı.

OT TAYASI İLİ

Uşaqlıqda çox əziyyət çəkənlər görmüşəm ki, ölməyib qalanı indi də çəkir. Əziyyəti əvvəl görən elə axıracan görür.   Ot yığımı vaxtı Bilal kişiylə qonşu düşəndə, atam onu, ya o, atamı, sək&

Əsəd və Zeynəb

Redaksiyalarda tez-tez özüm haqqında bir şey yazmağı "tələb edirlər". Ancaq bu tərzdə özüm haqqında yalnız informasiya yaza bilərəm, halbuki insanların tərcümeyi-halları təxminən bir-birinə oxşar və deməliyəm ki, həm də maraq

MARI YAXŞI YERDİ

Hәsәn ailәlikcә Türkmәnistanın daşını atıb kәndә qayıtdı. Evdә ona gözün üstә qaşın var, demәdilәr beş-on gün.Günlәrin bir günü külәfirәngidә mәһәccәrә söykәnib oturmuşdular. Radioda Tovuz aşıqla

Xalça şərqisi

Bura şəhərin ortası olmasaydı, dərə sayılacaqdı. Küləklər bu məhəllənin başı üzərindən keçir. İçi adam dolu evlərdə hər axşam sanki iclasdır. Sistemsiz uzanan sürrealist iplərdən pal-paltar sallanır. Həyat nişanəli bu ara

Düşmənimin xatirinə

Mən düşmənimlə o rəhmətə gedəndən sonra dostlaşdım. İndi hər bazar evdəkilərin ağzını boza verib qəbri üstünə getməsəm olmaz.   Dalınca danışmaq çıxmasın, özü sağlığında ailə-uşaq yanında gözümü k&o

"Peters" (Rafiq Tağının tərcüməsində)

Tatyana Tolstaya   Peters   Hekayə   Uşaqlıqdan Petersin ayaqları yastı, qarnı arvadlarınki sayaq iriydi. Allah necə veribsə, rəhmətlik nənəsi onu eləcə də sevər, öz noğul-nabatına yaxşı rəftar qaydalarını öyrədərdi – a

Bizdən ötrü darıxma

  Son. Finiş. Nöqtə. Əsmərdən yaxşıca canım qurtardı. Rədd olub getdi ərə. Ura, alacağım hədiyyə - özümə qazanc qaldı. Ondan yan ötdüm. Yanından sivişib keçdim. Ancaq problem problem dalınca gəlirmiş. Ay səni, doq

Klassik üslubu sevənlər

  Dostlarım Yaşarla Orxan Fikrətoğluna   Şəhidlər qəbiristanlığı xalqa daim azad olmağı yada salır; qəbiristanlıqlar içində bu vəzifə təkcə onun boynuna düşüb. O, qəbiristanlıqlar lideridir (bəlkə parlamentə seçək?).

Roma burunlu bayquş

  Sergey Qlazkov güzgüyə baxanda, elə bilirdi Roma burunlu bayquşla rastlaşır. Bayquş həyata ensəydi, Qlazkov elə güzgüdəki kimi də onunla danışmağa söz tapmazdı. Roma burunlu bayquşun özü olduğunu gözəl b

Divanə

  Taleh evlənib ayrılmağının təkrarı kimi Azərbaycandan da ayrılanda, bircə evinin uşağa qalmağıyla təsəlli tapdı. Ancaq axı kimin evi uşağa qalar - ölənin. Yəqin Moskvaya köçməklə ölümdən dezertirlik eləyib. Ürəy

Eyvanından vağzal görünən ev

Azərbaycana gəlib-gedən qatarlar içinə təzə yığışdığım, eyvanından vağzal görünən evin yanından keçir. Hər keçəndə də həndəvərimizdə xeyli çabalayıb yox olan kiçik bir zəlzələ baş verir. Yəqin Yer kür

Tv - xəbər dizaynı

    Artur Qənizadə təkotaqlı mənzilini TV-xəbər proqramı dizaynına uyğun qurmuşdu. Divarları müxtəlif rəngli iri kvadrat və düzbucaqlılarla bəzəmişdi.  Qısa mizi ensiz divara paralel qoymuşdu, uzunu uzun divara. Özü

Qonşular

  Kölgəsi çaya sallanan nazik körpünü aşıb yola çıxanda soldan birinci ev Paşanındı, sonrakı Balagülün. Paşanın evinin Paşanın evi olmağını olmağını bircə böyüklər bilir. Uşaqlar bilmir, ona