Kateqoriya: Hekayələr

 

Yadlar

İn­di tək­­cə ciz­­gi­­lə­­ri qa­­lır­­sa da, ol­ma­ğına Fat­­ma­­da da gö­­zəl­­lik olub. Hər­­çənd ar­­tıq bu gö­­z

Professor Feldman

Ka­­fed­­ra­­nın şe­­fi qır­­mı­­zı adam çıx­­dı. Tə­­zə ay gi­­rər-gir­­məz pro­­fes­­sor Feld­ma­­nı ka­­bi­­ne­&

Salyan "dustağ"ı

Əfsa­­nə­­də de­­yi­­lir ki, sər­­həd­­lə­­rin ha­­mı­­sı təp­­tə­­zə məf­­til­­lər­­dən­­di. Gün­­lü gün&s

İmam Hüseyn və qardaşım

Qar­­da­­şım­­la İmam Hü­­sey­­nin şə­­hid­­lik­­lə­­ri bir gü­­nə düş­­dü. Qo­ra­bi­­şi­­rən qay­nar ha­va&sh

Qaraçuxa

Baba Və­zi­roğ­luna     Ya­­man za­­yı çı­­xıb - son ma­­cal Məm­­mə­­də­­li­­nin za­­ra­­fat­­la­­rı həm yer­­siz, h

Molla

Bu dün­­ya fa­­ni­­dir - ha­­mı­­ya çox­­dan gün ki­­mi ay­­dın olan şe­­yi aka­­de­­mik Mə­­lik Na­­ma­­zov an­­

Əks-səda ilə oyun

Bədi­­rin ti­­kə­­si Rus­­yə­­tə atı­­lıb. Ya­­rəb, il bo­­yu kən­­də bir yol gə­­lə, ya gəl­­mə­­yə. Gə­­lib beş-üç həf­­tə&s

"Kaspar" evi

Mən Gü­­nə­­şə "fo­­toq­­raf" de­­yi­­rəm. Tez-tez ye­­ri­­ni də­­yiş­­mək­­lə də, o hər an baş­­qa cür gör­sə­nən "Kas­­pa

Adı arıq

Qor­­xur ya­­sı so­­yuq ke­­çə. Əcəb ölə­­nə­­cən heç kə­­si sə­­ni unut­­ma­­ğa qoy­­ma­­ya­­san. ...Arıq ba­­rı "pe&s

Cəmaləddin. Camal

Məni yan­­dı­­ran əsas şey Cə­­ma­­ləd­­di­­nin ae­­ro­­port­dan bir­­ba­­şa Lən­­kə­­ra­­na «yü­­yür»­mə&sh

Subyektiv idealizm - təsadüfi oyun növü

Bizim ev­­də bir şey­­tan var: o, sub­­yek­­tiv ide­­a­­list­dir. Göz­­lə­­ri­­ni yu­­mur, qı­­zıl-qır­­mı­­zı da mən boy­­da ki&

Yarımçıq tarixçələr

Hər kə­­­­sin hə­­­ya­­­tı qəh­­­rə­­­man­­­lıq, ya ona bən­­­zər bir-iki ha­­­di­­­sə ilə mə­­na­­­la­­­n

Qoca oğlan

Eldə­­­niz­­­lə - açı­­­ğam. Ürə­­­yi­­­ni de­­­şən nə sö­­­zü ola, üs­­­tü­­­mə yü­­­yü

Stansiya aptekçisi

Mən bu əh­­va­­latı yaş ötə-ötə, ömür ke­­­çə-ke­­­çə gör­­­dü­­­yüm­­­dən, sü­­­jet­­­li qur&sh

Azərbaycan qatarı

Sa­­­la­­­mul­­­la mü­­­əl­­­lim uni­­­ver­­­si­­­tet­­­də vəzn­­cə ən ağır pro­­­fes­­­sor­­­