Kateqoriya: Hekayələr

 

AN­­­­NA KA­­­­RE­­­­Nİ­­­­NA İLƏ MƏH­­­­KƏ­­­­MƏ ÇƏ­­­­KİŞ­­­­MƏ­­­­Sİ PERS­­­PEK­­­­TİV­­­­LƏ­­­­Rİ

  A n­na Ka­­­­re­­­­ni­­­­na mə­­­­nim tək ya­­­­şa­­­­dı­­­­ğı­­­­mı tə­­­­zə­­

Mİ­­­KE­­­LAN­­­CE­­­LO­­­NUN SƏHV­­LƏ­­­Rİ

  İ qor Je­­­le­­­zov bir yol "ya­­­tıb" çı­­­xıb. Yum­­­şa­­­lıb. Mu­­­ma dö­­­nüb. Ar­­­tıq su­­­y

Kİ­­­ÇİK Aİ­­­LƏ XRO­­­Nİ­­­KA­­­SI: XAN­­­HÜ­­­SEYN, GÜL­­­LÜ, SƏ­­­DƏF, ƏLİ­­­HÜ­­­SEYN

  O , bur­­­nun­­­da da­­­nı­­­şır­­­dı­­­sa da, hər hal­­­da, ai­­­lə baş­­­çı­­­sı idi. An­­­caq

QA­­­LA­­­MİR­­­ZƏ­­­NİN ƏDƏ­­­Bİ OB­­­RA­­­ZA DÖN­­­MƏ­­­Sİ MƏ­­­QAM­­­LA­­­RI

  Y a­­­zı­­­çı Qo­­­run kök-tös­­­mə­­­rək Qa­­­la­­­mir­­­zə­­­ni gö­­­zü tu­­&s

BİZ­­­DƏN ÖT­­­RÜ DA­­­RIX­­­MA

  S on. Fi­­­niş. Nöq­­­tə. Əs­­­mər­­­dən ca­­­nım yax­­­şıca qur­­­tar­­­dı. Rədd olub get­­­di ərə. Ura, ala­­&sh

ŞAH­­­ZA­­­DƏ Dİ­­­PEND­­RA­­­NIN MƏ­­­HƏB­­­BƏ­­­Tİ

  X ə­­­ri­­­tə­­­də Ne­­­pal Çin­­­dən aşa­­­ğı­­­da, Hin­­­dis­­­tan­­­dan yu­­­xa­­­

Nigaranlıq

Dəs­­tə­­si­­ni atıb ge­­də­­nə nə ad qo­yar­lar? Ca­­nı­­nı gö­­tü­­rüb qa­­çar­­san, ca­­va­­bın unu­­dul&

Jorj

Bir həf­­tə olar ki, Jorj it­­kin dü­­şüb. Özü də gör har­­da - Mosk­va­­da, gör nə vaxt - çoxluqdan sül­­hün az qa­­la qıc­­qır­&s

Üç dayıqızı

İs­tə­­mə­­yi­­nə da­­yı­­sı onu is­­tə­­yir. An­­caq həm də ona ümid­­lə­­ri baş­­qa­­dır. Ba­­cı­­sı­­nın tək ba­&s

Fikircil

İn­di uşaq­­la­­rı­­nın öz uşaq­­la­­rı var. İm­­ran­­la Rə­­biy­­yə qız kö­­çü­­rə-kö­­çü­­rə, əs­

Başının üstündə buynuz kimi ay

Nə­­sir mü­­əl­­lim necə qo­­ca­­lmışdısa, ada­­ma elə gə­­lir­­di ki, əl atıb də­­ri­­si­­ni pa­­lıd qa­­bı­­ğı ki­­mi qo&sh

Böyük bacı

Yəqin da­­ha heç kəs Gü­­la­­rə­­nin adı­­nı tut­­maz: otuz yaş qız üçün az de­­yil, aza­­cıq de­­yil. Onun ya­­şıd­­la­­rı&s

Mariya xala

Mət­­bə­­xin pən­­cə­­rə­­lə­­ri ye­­nə tut­­qun­du - de­­mək, han­­sı bay­­ra­­ma­­sa az qa­­lır. On­­la­­rın si­

Külək ağzında yarpaq

Kürü ke­­çib, in­­di da­­ha heç kə­­sin vu­­rul­­ma­­ya­­ca­­ğı yaş­­da, kim­­lə­­rin­­sə mə­­nə vu­­rul&s

Qocalığı görən

Əmir dün­­ya­­nın hər üzü­­nü gö­­rüb. Bir­­cə qo­­ca­­lıq qa­­lır­­dı, onu da gör­­dü. Hər­­dən gü­­nah­