QO­­CA ÇA­­ĞIN UŞA­­ĞI

Tarix: 13-04-2021 22:18
Baxış sayı: 76

Qo­­ca ça­­ğın uşa­­ğı

uzaq ba­­şı

"ağ saq­­qal­­lı" de­­yər

ha­­mı­­nın

"ağ­­saq­­qal" ça­­ğır­­dı­­ğı

ata­­sı­­na.

Öm­­rü ağ saq­­qal­­dan

işıq­­la­­na-işıq­­la­­na

bö­­yü­­yən uşaq

bən­­zə­­məz heç ki­­mə.

Hə­­yat il­­lü­­zi­­ya­­sı

oya­­da-oya­­da,

si­­ya­­sət­­dən

uzaq sa­­lar ata­­nı

qo­­ca ça­­ğın uşa­­ğı.

 

29.I.1998

Digər xəbərlər

Rafiq Tağının "Yanaşı ulduzlar"ı

İçi lirikalı polad

İntibah həsrəti

MAR­­Tİ­­RO­­LO­­Jİ BLOK­­NOT­­LAR

Klassik üslubu sevənlər

Şərhlər