TRAV­­­MA­­­TO­­­LO­­­Jİ KOR­­­PUS­­­DA HEY­­­KƏ­­­LƏ DÖN­­­MƏK­­­DƏ OLAN YA­­­RA­­­LI

Tarix: 13-04-2021 21:55
Baxış sayı: 129

 

Göz­­­lə­­­ri

ölüm ad­­­lı ka­­­bus­­­da.

Qol-qı­­­çı gips­­lən­­­dik­­­cə

trav­­­ma­­­to­­­lo­­­ji kor­­­pus­­­da

hey­­­kə­­­lə dö­­­nən

ya­­­ra­­­lı,

nə­­­dən­­­sə, hirs­­lə­­­nir.

Bi­­­lir­­­sə də ki,

əv­­­və­­­li

gips­­lə baş­­­la­­­yır

hey­­­kə­­­lə dön­­­mə­­­yin.

An­­­caq

ya­­­ra­­­lı həm də

trav­­­ma­­­to­­­lo­­­ji kor­­­pus­­­da

an­­­la­­­dı

hey­­­kə­­­lə dön­­­mə­­­yin

ya­­­şa­­­ma­­­ğa

ən­­­gəl ol­­­du­­­ğu­­­nu.

 

                               3.II.1998

 

 

Digər xəbərlər

Şahzadə Dipendranın məhəbbəti

Gözəllik və əxlaq mövzusunda yazıb unutduqlarımın davamı

İçi lirikalı polad

Həmişəlik dinc tramvaylı şəhər

Xuraman - kapoeyra uçuşlu qız

Şərhlər