“Moskva dəftəri”

Tarix: 25-03-2015 11:25
Baxış sayı: 722

ANAMI BEŞ-ON DƏFƏ GÖRMƏYİM QALIR

Qəriblikdə 
nə səadət 
anamı beş-on dəfə
görməyim qalır...
Ağlamağın ustasıdı,
hər il başqa cür 
qocadı
anam - 
onu beş-on dəfə 
görməyim qalır.
Kefindədi 
ürəyidaş oğlanları – 
dünənəcən 
təqaüdünə qardaş 
oğlanları.
Məni görmək istəyir 
deyirlər – 
üzümdən öpmək istəyir...
Qəriblikdə
nə səadət - 
təsadüfən sağ qalsaq,
anamı beş-on dəfə
görməyim qalır.

1980, noyabr

Digər xəbərlər

İnkarçılarımız

ŞƏRQ-QƏRB AZADLIQ YAZISI. DON JUAN VƏ KAZANOVA ASPEKTİ

Rasət Pirisoy: "Rafiq Tağı ağrısı, axtarışı və müharibəsi"

Heyvanlar üçün karvansara

Düşmən dostlar

Şərhlər