ŞƏRQ­Lİ­­YƏ OX­­ŞA­­MAQ

Tarix: 13-04-2021 22:31
Baxış sayı: 400

Daş şə­­hər­­lər­­də

özü­­mü

düz­­bu­­caq­­lı şer­lə­­rim­­lə

şərq­li­­yə ox­­şa­­dı­­ram.

Ürə­­yi­­mi bo­­şal­­dı­­ram

qa­­fi­­yə­­lər­­lə.

Av­­ro­­pa­­sa­­ya­­ğı qi­­ya­­fə­­lər­­də,

əlim­­də­­ki pi­­ya­­lə­­lər­­lə

haq-na­­haq

"şərq­li­­yəm" de­­yi­­rəm.

"Şər­­ti­­di" de­­yi­­rəm

hər şey.

Am­­ma qa­­fi­­yə­­lər­­lə tək­­cə

şərq­li­­yə ox­­şa­­maq

ki­­fa­­yət­­dir bəl­­kə də

kon­­for­­mist qərb­li­­yə.

 

29.I.1998

 

Digər xəbərlər

Ədəbiyyatda azadlığım həyatımda azadlıq illuziyası yaradır

OT TAYASI İLİ

«Article 19» Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlunu dərhal azad etməyə çağırır

Üzümüzdəki ləkə: Rafiq Tağıya gecikmiş cavab

"KAS­­PAR" EVİ

Şərhlər