AV­­­RO­­­PA­­­DAN GƏ­­­LƏN PAT­­­Rİ­­­Sİ­­­YA KA­­­AS

Tarix: 13-04-2021 22:03
Baxış sayı: 210

Av­­­ro­­­pa­­­dan gə­­­lib

Asi­­­ya­­­da kon­­­sert açan

Pat­­­ri­­­si­­­ya Ka­­­a­­­sa

qu­­­laq asa-asa,

"mə­­yu­­­sam", de­­­yi­­­rəm

ha­­­mı­­­ya.

Ya­­­vaş-ya­­­vaş

de­­­yi­­­ni­­­rəm də ki,

Av­­­ro­­­pa­­­dan

Asi­­­ya­­­ya

gəl­­­mə­­­yəy­­­di kaş.

Av­­­ro­­­pa üçün

məq­­­bul bə­­­də­­­ni

heç də

mə­­­də­­­ni gö­­­rün­­­mür­­­dü

Asi­­­ya­­­da.

Av­­­ro­­­pa­­­dan gə­­­lən

Pat­­­ri­­­si­­­ya Ka­­­as

ağıl­­­lan­­­dı

əl­­­bət

Asi­­­ya­­­da­­­kı kon­­­ser­­­tin­­­də

və gör­­­dü nə­­­ha­­­yət,

Av­­­ro­­­pa­­­da­­­kı şöh­­­rət

Asi­­­ya­­­da da­­­ğı­­­lan­­­dı.

 

20.V.1998


 

Digər xəbərlər

Sürreallıqlarımız

Yarımçıq tarixçələr

"Feyziyyə ilə şənbə söhbəti"nin qonağı yazıçı Rafiq Tağıdır

Qardaşımın sevgiləri

Eyvaz Zeynalov: "Rafiq Tağını xatırladım"

Şərhlər