SEV­­­Gİ FA­­­Cİ­­­Ə­­­LƏ­­­Rİ

Tarix: 13-04-2021 22:14
Baxış sayı: 88

Sü­­­jet­­­li,

me­­­lod­­­ram ox­­­şar­­­lı

sev­­­gi fa­­­ci­­­ə­­­lə­­­ri

ən hə­­­yə­­­can­­­lı­­­sı­­­dı

fa­­­ci­­­ə­­­lə­­­rin.

Bir­­­ba­­­şa

Al­­­lah­­­la

bağ­­­lı olan­­­la­­­rı­­­dı.

Min volt­­lu

elekt­­rik xət­­­tin­­­də

iş­­­lə­­­yən

mont­­yor ki­­­mi­­­di­­­lər,

ya səh­­­nə­­­də

gö­­­zəl akt­­yor ki­­mi­­di­­lər

sev­­gi fa­­ci­­ə­­li

adam­­lar.

Acı­­dı­­sa da

hə­­yat­­la­­rı,

heç bi­­ri an­­caq

əsir­­gə­­məz ba­­car­­dı­­ğı­­nı -

in­­san­­lı­­ğı ucal­­dar

fa­­ci­­ə­­lə­­ri­y­lə.

 

4.V.1998

 

Digər xəbərlər

Rafiq Tağının kulis.az-a müsahibəsi (3) Rafiq Tağı kulis.az-a verdiyi bu müsahibədə ədəbiyyatdan başqa bütün mövzularda danışır...

Qoca Məcnun

PRO­­FES­­SOR FELD­MAN

STAN­­­Sİ­­­YA AP­­­TEK­­­Çİ­­­Sİ

Azərbaycanda siyasi idilliya ərəfəsi

Şərhlər